Notyfikacja AQQ_CONTACTS_ADDFORM
Funkcja uruchamia okno dodawania nowego kontaktu. Można wskazać agenta który ma być domyślnie użyty.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_ADDFORM = "AQQ/Contacts/AddForm"
Składnia
AQQ_CONTACTS_ADDFORM // = AQQ/Contacts/AddForm
wParam = 0
lParam = PPluginAddForm
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginAddForm

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x