Struktura PPluginAvatar
Składnia
type
PPluginAvatar = ^TPluginAvatar;
TPluginAvatar = record
  FileName: PWideChar;
  XEPEmpty: Boolean;
  SilentMode: Boolean;
  JID: PWideChar;
end;
Członkowie
FileNameŚcieżka do pliku
XEPEmptyPusty awatar tak/nie
SilentModeNie wyświetlaj żadnych komunikatów
JIDJID konta
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x