ToolTip

Pliki odpowiedzialne za wygląd ToolTipa znajdują się w folderze Hint:

background-hint.png - grafika tła,

default.ini - plik konfiguracyjny.

Konfiguracja
Dane konfiguracyjne ToolTipa możemy zmienić w pliku default.ini. Zawartość pliku:
Grafika tła
[background]
file Ścieżka do pliku *.png tła.
Konfiguracja tła
W sekcji sizing ustawiamy wymiary od krawędzi grafiki tła, które nie będą rozciągane.

[sizing]
left Szerokość lewej część obramowania.
top Wysokość górnej część obramowania.
right Szerokość prawej część obramowania.
bottom Wysokość dolnej część obramowania.
Marginesy
[margins]
left Odległość zawartości od lewej część obramowania.
top Odległość zawartości od górnej część obramowania.
right Odległość zawartości od prawej część obramowania.
bottom Odległość zawartości od dolnej część obramowania.
Jabber ID, staż na serwerze AQQ.eu
[font]
face Krój czcionki.
size Wielkość czcionki.
color Kolor czcionki (wartość w hexach).
Nick, "Metakontakty"
[fonttitle]
color Kolor czcionki (wartość w hexach).
Opis
[fontstatus]
color Kolor czcionki (wartość w hexach).
Autoryzacja
[fontauth]
color Kolor czcionki (wartość w hexach).
Ostatnia aktywność
[fontactivity]
color Kolor czcionki (wartość w hexach).
Linie w chmurce "Daj mi znać"
[shapecolor]
color Kolor linii (wartość w hexach).