Zestawy emotikon
Zestawy z emotikonami znajdują się w folderze Smileys. Kompozycja Standard zawiera dwia zestawy emotikon:

Mini

Gadu


W folderach oprócz plików graficznych emotikon znajdują się pliki konfiguracyjne, w których możemy przypisać kody do emotek. W AQQ można stosować pliki konfiguracyjne emot.ccs lub emots.txt. Opis tych plików znajduje się poniżej.
Plik emot.ccs
Plik emot.ccs znajduje się w paczce Mini. Oprócz kodów emotikon znajdują się tam informacje podstawowe:

Name Nazwa paczki (wartość wymagana)
Author Imię, nazwisko lub nick autora
Date Data stworzenia/aktualizacji paczki
Version Wersja paczki. Wartość wymagana jeśli chcemy, aby nasza paczka była aktualizowana z poziomu AQQ

Przykładowy kod pojedynczej emotikony wygląda następująco:

Smiley = "smile.png", ":) =) :-)", "Smile"

W pierwszym cudzysłowie znajduje się nazwa pliku graficznego wraz z rozszerzeniem.
W drugim cudzysłowie znajdują się kody emotikon rozdzielone spacją. Wpisanie któregoś z kodów w oknie rozmowy (w tym przykładzie :) lub =) lub :-) ) spowoduje podmianę tekstu na grafikę po wysłaniu wiadomości.
W trzecim cudzysłowie określona jest nazwa emotki, która pojawi się w chmurce z podpowiedzią po najechaniu emotikony w oknie emotikon.
Plik emots.txt
Plik emots.txt znajduje się w paczce Gadu, a przykładowy kod pojedynczej emotikony wygląda następująco:

"<wesoly>",":)","usmiech.gif"

W pliku emots.txt kod każdej emotikony znajduje się w osobnym cudzysłowie. W przypadku większej ilości kodów należy rozdzielić je przecinkami. W ostatnim cudzysłowie znajduje się nazwa pliku graficznego wraz z rozszerzeniem.