Okno emotikon
Okno wyboru emotikon dostępne jest z poziomu paska narzędzi w oknie rozmowy.

Edycja okna emotikon
Za wygląd okna wyboru emotikon odpowiada plik emots.htm znajdujący się w folderze Windows.

Znajdują się w nim cztery klasy CSS:

emots.htm
html
body
Klasy odpowiedzialne za wygląd tła oraz paska przewijania.
img Klasa odpowiedzialna za wygląd pojedynczej emotikony.
img:hover Klasa odpowiedzialna za wygląd emotikony po najechaniu na nią kursorem myszy.