Menu kompaktowe
AQQ daje możliwość konfigurowania przycisku menu kompaktowego na obramowaniu okna głównego oraz dodatkowych przycisków oferujących kilkadziesiąt funkcji.
Konfiguracja przycisków
W folderze Skin znajduje się plik SkinButtons.ini pozwalający na konfigurację przycisków na obramowaniu.

[Settings]
UseExtendedTitlebar Pozwala na włączenie menu kompaktowego oraz dodatkowych przycisków jeśli są obsługiwane.
0 - wyłączone
1 - włączone
HideAppIcon Ukrywa ikonę statusu głównego konta Jabber na pasku tytułowym okna głównego (działa tylko, gdy UseExtendedTitlebar jest ustawione na 1).
0 - ikona widoczna
1 - ikona ukryta
ExtItemsMargin Nieważne, bo i tak nie działa ;)
ExtItemsSpacing Odległość zawartości przycisku od jego krawędzi.
ExtShowCaption Ukrywa tekst na pasku tytułowym okna głównego (działa tylko, gdy UseExtendedTitlebar jest ustawione na 1).
0 - tekst ukryty
1 - tekst widoczny
HideSysIcon Ukrywa ikonę statusu na systemowym obramowaniu okna głównego.
0 - ikona widoczna
1 - ikona ukryta

Na obramowaniu okna głównego można umieścić kilka przycisków. Każdy z nich możemy skonfigurować osobno w odpowiadającej mu sekcji. Pierwszy przycisk będzie konfigurowany w sekcji frmMain_ExtButton0, kolejny w frmMain_ExtButton1 itd. Opis opcji w sekcji przycisku opisany jest poniżej:

[frmMain_ExtButton0]
Align Wyrównanie przycisku:
left - do lewej strony paska tytułowego
center- wyśrodkowanie przycisku
right - do prawej strony paska tytułowego
AutoSize Automatyczne dopasowywanie wymiarów przycisku do zawartości.
0 - wyłączone
1 - włączone
Width Szerokość przycisku (działa tylko, gdy AutoSize jest ustawione na 0).
Height Wysokość przycisku (działa tylko, gdy AutoSize jest ustawione na 0).
Caption Tekst wyświetlany na przycisku (działa tylko gdy CaptionInherited jest ustawione na 0).
CaptionInherited Pozwala na ustawienie własnego tekstu na przycisku.
0 - opcja włączona
1 - opcja wyłączona (na przycisku pojawi się napis przypisany przez AQQ)
FontName Krój czcionki tekstu na przycisku.
FontSize Wielkość czcionki tekstu na przycisku.
GlowColor Kolor poświaty wokół tekstu na przycisku.
GlowSize Rozmiar poświaty wokół tekstu na przycisku.
ImageIndex Numer ikony z folderu Icons, która będzie przypisana do przycisku (działa tylko gdy ImageInherited jest ustawione na 0).
ImageInherited Pozwala na ustawienie wybranej ikony na przycisku.
0 - opcja włączona
1 - opcja wyłączona (ikona zostanie przypisana przez AQQ)
Hint Tekst wyświetlany w chmurce po najechaniu przycisku kursorem myszy (działa tylko gdy HintInherited jest ustawione na 0, a ShowHint na 1).
HintInherited Pozwala na ustawienie własnego tekstu w chmurce po najechaniu przycisku kursorem myszy (działa tylko gdy ShowHint jest ustawione na 1).
0 - opcja włączona
1 - opcja wyłączona (w chmurce pojawi się domyślny tekst)
ShowHint Włącza pokazywanie chmurki po najechaniu na przycisk.
0 - chmurka wyłączona
1 - chmurka włączona
Style Rodzaj przycisku:
button - przycisk akcji
compact - przycisk menu kompaktowego
JavaAction Pozwala na uruchomienie funkcji JavaScript przypisanej do diva o podanym ID.
1. Nazwa diva musi być poprzedzona przedrostkiem js:,
2. Div musi znajdować się pomiędzy tagami <body></body> w pliku Body.htm znajdującym się w folderze Contacts.
Action Nazwa akcji, którą ma wykonać przycisk.
Pełna lista akcji, które można przypisać do przycisków znajduje się poniżej.
Lista akcji dla przycisków
Skrypty JavaScript
js:przykladowy-div Uruchomienie funkcji JavaScript przypisanej do diva o ID przykladowy-div.
Div ten musi znajdować się pomiędzy tagami <body></body> w pliku Body.htm znajdującym się w folderze Contacts.
Status i opis
aOnline Ustawia status konta głównego na Połączony.
aChat Ustawia status konta głównego na Wolny.
aAway Ustawia status konta głównego na Oddalony.
aXA Ustawia status konta głównego na Nieobecny.
aDND Ustawia status konta głównego na Nie przeszkadzać.
aInvisible Ustawia status konta głównego na Niewidoczny.
aOffline Ustawia status konta głównego na Rozłączony.
aMacroOnline Ustawia status wszystkich kont na Połączony.
aMacroChat Ustawia status wszystkich kont na Wolny.
aMacroAway Ustawia status wszystkich kont na Oddalony.
aMacroXA Ustawia status wszystkich kont na Nieobecny.
aMacroDND Ustawia status wszystkich kont na Nie przeszkadzać.
aMacroInvisible Ustawia status wszystkich kont na Niewidoczny.
aMacroOffline Ustawia status wszystkich kont na Rozłączony.
aNote Otwiera okno zmiany opisu.
Zaznaczony kontakt
aAvatarDelete Usuwa awatar zaznaczonego kontaktu.
aAvatarOpen Otwiera okno wyboru awatara dla zaznaczonego kontaktu.
aBan Blokuje zaznaczony kontakt.
aCopyUID Kopiuje JID/UID zaznaczonego kontaktu.
aCopyStatus Kopiuje opis zaznaczonego kontaktu.
aDelete Usuwa zaznaczony kontakt.
aDeSelect Odznacza zaznaczony kontakt.
aMessage Otwiera okno rozmowy z zaznaczonym kontaktem.
aHistoryFor Otwiera Archiwum rozmów z zaznaczonym kontaktem.
aSendFile Otwiera okno wyboru pliku do wysłania do zaznaczonego kontaktu.
aSendSMS Wysyłanie wiadomości SMS do zaznaczonego kontaktu.
aSoftVersion Sprawdzanie wersji oprogramowania zaznaczonego kontaktu.
aVCard Otwiera wizytówkę zaznaczonego kontaktu.
aVoiceCall Rozmowa głosowa z zaznaczonym kontaktem.
Otwieranie okien
aAbout Otwiera okno "O programie".
aAddons Otwiera okno "Dodatki dla AQQ".
aBlockList Otwiera okno z listą zablokowanych kontaktów.
aCheckForUpdates Otwiera okno aktualizatora AQQ.
aConsole Otwiera okno konsoli XML.
aFastFind Otwiera okno wyszukiwania kontaktów.
aHistory Otwiera Archiwum wiadomości.
aImport Otwiera okno importu i exportu kontaktów.
aMessageToGroup Otwiera okno wysyłania wiadomości do grupy.
aPluginsSettings Otwiera okno ustawień wtyczek.
aSettings Otwiera okno ustawień AQQ.
aTransfers Otwiera okno transferów plików.
aTutorial Otwiera okno pomocy.
aOpenURL Otwiera domyślną przeglądarkę.
aWapGadgets Otwiera okno "Gadżety na telefon".
Zakładki w oknie głównym
aBack Cofa na listę kontaktów.
aJabber Przenosi na listę kontaktów.
aMultiChat Przenosi na zakładkę czatów.
aNews Przenosi do Centrum powiadomień.
aSMS Przenosi na zakładkę SMS.
aWapSter Otwiera okno "Gadżety na telefon".
Pozostałe akcje
aCloseFastFind Zamyka wyszukiwarkę kontaktów.
aExit Wyłącza AQQ.
aForum Otwiera forum komunikatora.
aHomePage Otwiera stronę główną AQQ.
aLogout Wylogowuje użytkownika.
aRefresh Odświeża listę kontaktów.
aRollGroups Zwija lub rozwija grupy.
aSecure Zabezpiecza AQQ.
aSMSDelete Usuwa historię wiadomości SMS.
Grafiki menu kompaktowego
W folderze Skin znajduje się również folder CM. Zawiera on dwa foldery z grafikami menu kompaktowego na obramowaniu systemowym (przy wyłączonej opcji zaawansowanej stylizacji okien):

Folder win7 zawierający grafiki menu kompaktowego okna głównego wyświetlane w systemie Windows Vista/7

Folder win8 zawierający grafiki menu kompaktowego okna głównego wyświetlane w systemie Windows 8