Wstęp do edytora AlphaControls
Zaawansowana stylizacja okien pozwala na skórkowanie systemowych elementów oraz obramowań okien AQQ. Różnice w wyglądzie z wyłączoną oraz włączoną stylizacją przedstawiono na poniższym obrazku:

Aby korzystać z zaawansowanej stylizacji okien niezbędny jest plik Skin.asz, który znajduje się w folderze Skin.
Tworzenie plików *.asz umożliwia edytor AlphaControls.
Skąd pobrać?
Aby pobrać edytor należy:

Wejść na stronę www.alphaskins.com,

Z menu po lewej stronie wybrać opcję Downloads,

Pobrać spakowany plik "ASkinEditor tool with demo-program and some skins".Zawartość pobranego archiwum:

Folder Bin, w którym znajduje się edytor AlphaControls (plik ASkinEditor.exe) oraz demo-program (plik ASkinDemo.exe)

Folder Skin, w którym znajdują się przykładowe pliki *.asz