Okno dodatków
Za wygląd okna dodatków odpowiadają pliki Body.htm oraz Item.htm znajdujące się w folderze Addons.
Pojedynczy dodatek

W kompozycji Standard pojedynczy dodatek został zrealizowany w formie tabeli:

<table cellSpacing="0" cellPadding="0" class="itemtable"></table>

Tabela ta znajduje się w pliku Item.htm, a jej ogólny wygląd definiuje klasa .itemtable, która znajduje się w tagach <style></style> w pliku Body.htm. Poszczególne komórki tabeli mogą (ale nie muszą) posiadać przypisane im własne klasy CSS.
Podgląd
Za miniaturę podglądu odpowiada obrazek:

<img src="CC_SMALL_IMG"/>

Za pełny podgląd dodatku odpowiada obrazek:

<img src="CC_BIG_IMG"/>

Dodatkowo do obrazków przypisane są następujące tagi:

CC_SMALL_IMG Generowany przez AQQ internetowy adres do miniaturki dodatku.
CC_BIG_IMG Generowany przez AQQ internetowy adres do pełnego podglądu dodatku.
Ocena
Za ocenę dodatku (w formie gwiazdek) odpowiada tag CC_RATING. Tag ten jest umieszczony w linku:

<a href="CC_URL_FILE">CC_RATING</a>

Przypisany do linku tag CC_URL_FILE jest generowanym przez AQQ adresem do strony dodatku w bazie. Po kliknięciu linku zostaniemy przeniesieni na ową stronę. Dodatkowo link znajduje się w divie:

<div class="addon-rating"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .addon-rating znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Ikona dodatku
Za ikonę dodatku odpowiada obrazek:

<img src="CC_ICON"/>

Przypisany do obrazka tag odpowiada za ścieżkę do ikony w zależności od rodzaju dodatku (kompozycja, wtyczka lub paczka emotikon).
Link do tematu dodatku
Za odnośnik do tematu dodatku na forum AQQ odpowiada link:

<a title="CC_TOPIC" href="CC_URL_TOPIC">CC_TITLE</a>

Do linku przypisane są następujące tagi:

CC_TOPIC Napis "Przejdź do wątku" pojawiający się w dymku po najechaniu na link.
CC_URL_TOPIC Adres odnośnika do tematu na forum poświęconego dodatkowi.
CC_TITLE Nazwa dodatku.
Wersja
Za napis informujący o wersji dodatku odpowiada tag CC_VERSION. Tag ten jest umieszczony w spanie:

<span class="addon-version"></span>

Jego wygląd definiuje klasa .addon-version znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Status
Za napis informujący o statusie dodatku (beta lub stabilna) odpowiada tag CC_BETA. Tag ten jest umieszczony w spanie:

<span class="addon-beta"></span>

Jego wygląd definiuje klasa .addon-beta znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Opis
Za krótki opis dodatku odpowiada tag CC_DESC. Tag ten jest umieszczony w divie:

<div class="addon-desc"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .addon-desc znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Data dodania i aktualizacji
Za daty dodania i aktualizacji dodatku odpowiadają tagi:

CC_CAPTION_SUBDATE Napis "Data dodania".
CC_SUBDATE Data dodania dodatku do bazy.
CC_CAPTION_UPDDATE Napis "Ostatnia aktualizacja".
CC_UPDDATE Data ostatniej aktualizacji dodatku.

Tagi te są umieszczone w divie:

<div class="addon-dates"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .addon-dates znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Przycisk instalacji
Za wygląd przycisku instalacji odpowiadają divy:

<div class="addon-button addon-install" onClick="window.location='CC_URL_INSTALL';"><div class="addon-rcorners">CC_INSTALL></div></div>

Ich wygląd definiują klasy .addon-button, .addon-install oraz .addon-rcorners znajdujące się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.

Dodatkowo do przycisku przypisane są następujące tagi:

CC_URL_INSTALL Adres odnośnika do paczki instalacyjnej dodatku.
CC_INSTALL Napis "Zainstaluj", "Aktualizuj" lub "Już zainstalowano".
Przycisk pobierania
Za wygląd przycisku pobierania odpowiadają divy:

<div class="addon-button addon-download" onClick="window.location='CC_URL_DOWNLOAD';"><div class="addon-rcorners">CC_DOWNLOAD></div></div>

Ich wygląd definiują klasy .addon-button, .addon-download oraz .addon-rcorners znajdujące się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.

Dodatkowo do przycisku przypisane są następujące tagi:

CC_URL_DOWNLOAD Adres odnośnika do archiwum dodatku.
CC_DOWNLOAD Napis "Pobierz".
Autor
Za wyświetlanie nazwy autora dodatku odpowiada div:

<div class="addon-author">CC_CAPTION_AUTHOR: <a href="CC_URL_AUTHOR">CC_AUTHOR></a></div>

Jego wygląd definiuje klasa .addon-author znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.

Dodatkowo do diva i linku przypisane są następujące tagi:

CC_CAPTION_AUTHOR Napis "Autor".
CC_URL_AUTHOR Adres odnośnika do profilu autora na forum AQQ.
CC_AUTHOR Nick autora dodatku.
Licznik pobrań
Za wyświetlanie licznika pobrań odpowiada div:

<div class="addon-count">CC_CAPTION_DCOUNT: CC_DCOUNT</div>

Jego wygląd definiuje klasa .addon-count znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.

Dodatkowo do diva i linku przypisane są następujące tagi:

CC_CAPTION_DCOUNT Napis "Ilość pobrań".
CC_DCOUNT Liczba pobrań.