Informacja o zmianie statusu

Za wygląd informacji o zmianie statusu odpowiadają pliki Body.htm oraz Chatstatus.htm znajdujące się w folderze Message.

W kompozycji Standard za ogólny wygląd informacji odpowiada div:

<div class="other"></div>

Div ten znajduje się w pliku Chatstatus.htm, a jego wygląd definiuje klasa .other, która znajduje się w tagach <style></style> w pliku Body.htm. Znajdują się w nim pozostałe elementy informacji. Ich lista znajduje się poniżej.
Treść informacji
Treść informacji jest umieszczona wewnątrz diva:

<div class="text"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .text znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.

Za treść informacji odpowiadają następujące tagi:

CC_INFO_ICON Ikona informacji.
CC_LANG_STATUS_USER Napis "Użytkownik".
CC_YOU Nick rozmówcy.
CC_LANG_STATUS_CHANGESTATE Napis "zmienił status na".
CC_SHOWTYPE Ikona statusu rozmówcy.
CC_LANG_STATUS_STATUSTOSTR_YOU Status rozmówcy w formie tekstowej.
Godzina
Za godzinę otrzymania informacji odpowiada tag CC_TIME znajdujący się w pliku Chatstatus.htm.

Tag ten wraz z tagiem daty jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="time"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .time znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Data
Za datę otrzymania informacji odpowiada tag CC_SMARTDATE znajdujący się w pliku Chatstatus.htm. Możemy również użyć tagu CC_DATE. Wyświetla on zawsze pełną datę. W przypadku tagu CC_SMARTDATE dzisiejsza data będzie zastępowana słowem "Dzisiaj".

Tag ten wraz z tagiem godziny jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="time"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .time znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.