Kolorowanie wiadomości na czacie
Wiadomości uczestników na czacie mogą mieć przypisane różne klasy definiujące ich wygląd.
W plikach Chat.htm oraz Chatgroup.htm znajduje się tag CC_CLASSNAME. Odpowiada on za losowo przypisywaną wiadomościom uczestników czatu nazwę klasy.
Definiowanie nazw klas
Nazwy klas, które będą przypisywane do głównego diva wiadomości na czacie określamy w pliku chat.xml. Zawartość pliku:

<chat>
<colors>
<color bgcolor="chat-01"/>
<color bgcolor="chat-02"/>
<color bgcolor="chat-03"/>
</colors>

<replace>
<switch id="CC_CLASSNAME" isbgcolor="1"/>
</replace>
</chat>

Ilość klas i ich nazwy definiujemy pomiędzy tagami <colors></colors>. Możemy zdefiniować dowolną ilość klas o dowolnych nazwach. Każda linijka odpowiada osobnej klasie CSS. Ich nazwy podane są w cudzysłowach.

W tym przykładzie zdefiniowane są trzy klasy: chat-01, chat-02 oraz chat-03.
Klasy
W kompozycji Standard wszystkie klasy odpowiadające za wygląd wiadomości na czacie znajdują się w pliku chat.css. Możemy również umieścić je pomiędzy tagami <style></style> w pliku Body.htm. Nazwy klas CSS muszą odpowiadać zdefiniowanym przez nas wcześniej nazwom w pliku chat.xml (w tym przykładzie .chat-01, .chat-02 oraz .chat-03).