Pasek narzędzi

Za wygląd paska narzędzi w oknie rozmowy odpowiada plik elements.xml znajdujący się w folderze kompozycji.

Wpisy odnoszące się do wyglądu paska znajdują się pomiędzy tagami:

<form class="TfrmSend"></form>

Poniżej znajduje się lista opcji kolorowania paska, wraz z opisem:

control name="ToolSepUp"
color Kolor separatora nad paskiem narzędzi.
control name="tbMain"
color Początkowy (górny) kolor gradientu paska.
endcolor Końcowy (dolny) kolor gradientu paska.
hottrackcolor Kolor tła pojedynczego przycisku po najechaniu na niego kursorem myszy.