Pole pisania wiadomości

W polu wpisywania wiadomości możemy ustawić jedynie kolor tła oraz wpisywanego tekstu.

Kolor tła pola pobierany jest z cechy background klasy body. Klasa ta znajduje się w pliku Body.htm w folderze Message.

Kolor czcionki możemy zmienić w pliku elements.xml znajdującym się w folderze kompozycji. Wpis, który za to odpowiada znajduje się pomiędzy tagami:

<form class="TfrmSend"></form>

control name="Msg"
fontcolor Kolor czcionki wpisywanego tekstu.
color Kolor tła pola tekstowego.