Pasek zakładek

Za wygląd paska zakładek odpowiada plik elements.xml znajdujący się w folderze kompozycji.
Kolorowanie
Za kolor górnego separatora paska zakładek odpowiada znajdujący się pomiędzy tagami <form class="TfrmSend"></form> wpis:

control name="Splitter"
color Kolor górnego separatora.

Pozostałe opcje dotyczące zmian wyglądu paska znajdują się pomiędzy tagami:

<tabmanager></tabmanager>

Wpisy, które odpowiadają za kolory paska znajdują się pomiędzy tagami:

<tab></tab>

Poniżej znajduje się lista opcji kolorowania, wraz z opisem:

<backgroundcolorto></backgroundcolorto> Początkowy (górny) kolor gradientu paska.
<backgroundcolor></backgroundcolor> Końcowy (dolny) kolor gradientu paska.
<activetabcolor></activetabcolor> Kolor tła aktywnej zakładki.
<inactivetabcolor></inactivetabcolor> Kolor tła nieaktywnej zakładki.
<backgrounddragcolor></backgrounddragcolor> Kolor tła zakładki po najechaniu na nią kursorem myszy podczas przeciągania zakładek.
<bordercolor></bordercolor> Kolor zewnętrznego obramowania zakładek oraz dolnego separatora.
<bordercolorhot></bordercolorhot> Kolor zewnętrznego obramowania zakładki po najechaniu na nią kursorem myszy.
<bordercolormarker></bordercolormarker> Kolor wewnętrznego obramowania zakładki.
<activetextcolor></activetextcolor> Kolor tekstu aktywnej zakładki.
<inactivetextcolor></inactivetextcolor> Kolor tekstu nieaktywnej zakładki.
<activetexthotcolor></activetexthotcolor> Kolor tekstu aktywnej zakładki po najechaniu na nią kursorem myszy.
<inactivetexthotcolor></inactivetexthotcolor> Kolor tekstu nieaktywnej zakładki po najechaniu na nią kursorem myszy.
<progresscolor></progresscolor> Kolor paska postępu wysyłania/odbierania pliku.
<progressbordercolor></progressbordercolor> Kolor obramowania paska postępu wysyłania/odbierania pliku.
<hotclosecolor></hotclosecolor> Kolor tła przycisku zamykania zakładki po najechaniu na niego kursorem myszy.
<hotclosebordercolor></hotclosebordercolor> Kolor obramowania przycisku zamykania zakładki po najechaniu na nią kursorem myszy.
Pozostałe opcje
Wpisy, które odpowiadają za pozostałe opcje paska znajdują się pomiędzy tagami:

<taboptions></taboptions>

Poniżej znajduje się ich lista wraz z opisem:

<rounding></rounding> Wartość zaokrąglenia zakładek (maksymalna wartość - 2).
<inactiveborderstyle></inactiveborderstyle> Styl nieaktywnej zakładki:
0 - przezroczyste tło i brak obramowań,
1 - zakładka z tłem i obramowaniem.
<spacing></spacing> Odległość między zakładkami.
<tablistalign></tablistalign> Wyrównanie przycisku listy otwartych zakładek:
left - do lewej strony paska zakładek,
right - do prawej strony paska zakładek.
<scrollleftalign></scrollleftalign> Wyrównanie przycisku przewijania zakładek w lewo:
left - do lewej strony paska zakładek,
right - do prawej strony paska zakładek.
<scrollrightalign></scrollrightalign> Wyrównanie przycisku przewijania zakładek w prawo:
left - do lewej strony paska zakładek,
right - do prawej strony paska zakładek.