Informacja o zmianie statusu

Za wygląd informacji o zmianie statusu odpowiadają pliki Body.htm oraz Status.htm znajdujące się w folderze Message.

W kompozycji Standard za ogólny wygląd informacji odpowiada div:

<div class="other"></div>

Div ten znajduje się w pliku Status.htm, a jego wygląd definiuje klasa .other, która znajduje się w tagach <style></style> w pliku Body.htm. Znajdują się w nim pozostałe elementy informacji. Ich lista znajduje się poniżej.
Treść informacji
Treść informacji jest umieszczona wewnątrz diva:

<div class="text"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .text znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.

Za treść informacji odpowiadają następujące tagi:

CC_INFO_ICON Ikona informacji.
CC_LANG_STATUS_USER Napis "Użytkownik".
CC_YOU Nick rozmówcy.
CC_LANG_STATUS_CHANGESTATUS Napis "zmienił status na".
CC_SHOWTYPE Ikona statusu rozmówcy. Można również zastosować tag CC_HDSHOWTYPE, który wyświetla ikonę HD statusu w rozmiarze 32x32px.
CC_LANG_STATUS_STATUSTOSTR_YOU Status rozmówcy w formie tekstowej.
Opis rozmówcy
Za opis rozmówcy odpowiada tag CC_STATUS_YOU znajdujący się w pliku Status.htm.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz spana:

<span class="status"></span>

Jego wygląd definiuje klasa .status znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Godzina
Za godzinę otrzymania informacji odpowiada tag CC_TIME znajdujący się w pliku Status.htm.

Tag ten wraz z tagiem daty jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="time"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .time znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Data
Za datę otrzymania informacji odpowiada tag CC_SMARTDATE znajdujący się w pliku Status.htm. Możemy również użyć tagu CC_DATE. Wyświetla on zawsze pełną datę. W przypadku tagu CC_SMARTDATE dzisiejsza data będzie zastępowana słowem "Dzisiaj".

Tag ten wraz z tagiem godziny jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="time"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .time znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.