Grupowa wiadomość wychodząca

Za wygląd grupowej wiadomości wychodzącej odpowiadają pliki Body.htm oraz Groupout.htm znajdujące się w folderze Message.

W kompozycji Standard za ogólny wygląd grupowej wiadomości wychodzącej odpowiada div:

<div class="out"></div>

Div ten znajduje się w pliku Groupout.htm, a jego wygląd definiuje klasa .out, która znajduje się w tagach <style></style> w pliku Body.htm. Znajdują się w nim pozostałe elementy wiadomości. Ich lista znajduje się poniżej.
Treść wiadomości
Za treść grupowej wiadomości wychodzącej odpowiada tag CC_TEXT znajdujący się w pliku Groupout.htm.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="text"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .text znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Godzina
Za godzinę wysłania grupowej wiadomości odpowiada tag CC_TIME znajdujący się w pliku Groupout.htm.

Tag ten wraz z tagiem menu ACK jest umieszczony wewnątrz spana:

<span class="time"></span>

Jego wygląd definiuje klasa .time znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Menu ACK
Za przycisk menu ACK odpowiada tag CC_MSGEDIT znajdujący się w pliku Groupout.htm.

Tag ten wraz z tagiem godziny jest umieszczony wewnątrz spana:

<span class="time"></span>

Jego wygląd definiuje klasa .time znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.

Dodatkowo wygląd przycisku możemy edytować w trzech przypisanych mu klasach:

.msgedit-img-normal - odpowiada za wygląd przycisku informującego o oczekiwaniu na odpowiedź serwera o doręczeniu wiadomości,

.msgedit-img-ack - odpowiada za wygląd przycisku informującego o dostarczeniu wiadomości,

.msgedit-img-error - odpowiada za wygląd przycisku informującego o niedostarczeniu wiadomości z powodu błędu,

.msgedit-img-none - odpowiada za wygląd przycisku informującego o braku wsparcia dla funkcji doręczeń wiadomości po stronie serwera.


Wszystkie te klasy znajdują się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.