Wiadomość wychodząca

Za wygląd wiadomości wychodzącej odpowiadają pliki Body.htm oraz Out.htm znajdujące się w folderze Message.

W kompozycji Standard za ogólny wygląd wiadomości wychodzącej odpowiada div:

<div class="out"></div>

Div ten znajduje się w pliku Out.htm, a jego wygląd definiuje klasa .out, która znajduje się w tagach <style></style> w pliku Body.htm. Znajdują się w nim pozostałe elementy wiadomości. Ich lista znajduje się poniżej.
Status
Za ikonę naszego statusu odpowiada tag CC_SHOWTYPE znajdujący się w pliku Out.htm. Można również zastosować tag CC_HDSHOWTYPE, który wyświetla ikonę HD statusu w rozmiarze 32x32px.

Tag ten razem z tagiem nicka jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="you"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .you znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Nick
Za nasz nick odpowiada tag CC_ME znajdujący się w pliku Out.htm.

Tag ten wraz z tagiem statusu jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="you"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .you znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Jabber ID
Za nasz Jabber ID odpowiada tag CC_JID znajdujący się w pliku Out.htm.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz spana:

<span class="jid"></span>

Jego wygląd definiuje klasa .jid znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Treść wiadomości
Za treść wiadomości wychodzącej odpowiada tag CC_TEXT znajdujący się w pliku Out.htm.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="text"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .text znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Godzina
Za godzinę wysłania wiadomości odpowiada tag CC_TIME znajdujący się w pliku Out.htm.

Tag ten wraz z tagiem daty i menu ACK jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="time"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .time znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Data
Za datę wysłania wiadomości odpowiada tag CC_SMARTDATE znajdujący się w pliku Out.htm. Możemy również użyć tagu CC_DATE. Wyświetla on zawsze pełną datę. W przypadku tagu CC_SMARTDATE dzisiejsza data będzie zastępowana słowem "Dzisiaj".

Tag ten wraz z tagiem godziny i menu ACK jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="time"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .time znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Menu ACK
Za przycisk menu ACK odpowiada tag CC_MSGEDIT znajdujący się w pliku Out.htm.

Tag ten wraz z tagiem daty i godziny jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="time"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .time znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.

Dodatkowo wygląd przycisku możemy edytować w trzech przypisanych mu klasach:

.msgedit-img-normal - odpowiada za wygląd przycisku informującego o oczekiwaniu na odpowiedź serwera o doręczeniu wiadomości,

.msgedit-img-ack - odpowiada za wygląd przycisku informującego o dostarczeniu wiadomości,

.msgedit-img-error - odpowiada za wygląd przycisku informującego o niedostarczeniu wiadomości z powodu błędu,

.msgedit-img-none - odpowiada za wygląd przycisku informującego o braku wsparcia dla funkcji doręczeń wiadomości po stronie serwera.


Wszystkie te klasy znajdują się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.