Wiadomość SMS

Za wygląd wiadomości SMS odpowiadają pliki Body.htm oraz Item.htm znajdujące się w folderze SMS.

W kompozycji Standard wiadomość SMS została zrealizowana w formie tabeli:

<table cellPadding="0" cellSpacing="0" class="itemtable-item" onMouseMove="window.status='CC_OVERITEM';" onDblClick="window.status='CC_EXECUTE';" onMouseLeave="window.status='CC_NONE';"></table>

Tabela ta znajduje się w pliku Item.htm, a jej ogólny wygląd definiuje klasa .itemtable-item, która znajduje się w tagach <style></style> w pliku Body.htm. Poszczególne komórki tabeli mogą (ale nie muszą) posiadać przypisane im własne klasy CSS.

Dodatkowo do tabeli przypisane są następujące tagi:

CC_OVERITEM Pozwala zidentyfikować element przez AQQ (wymagany).
CC_EXECUTE Powoduje wczytanie treści oraz numeru z wiadomości SMS do pól edycji.
CC_NONE Brak akcji.
Nick adresata
Za nick adresata wiadomości odpowiada tag CC_NICK znajdujący się w pliku Item.htm.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="sms-nick"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .sms-nick znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Numer telefonu
Za numer telefonu odpowiada tag CC_PHONE znajdujący się w pliku Item.htm.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="sms-phone"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .sms-phone znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.

Dodatkowo obok numeru telefonu znajduje się ikona telefonu. Odpowiada za nią tag CC_ICON.
Treść wiadomości
Za treść wiadomości odpowiada tag CC_MSG znajdujący się w pliku Item.htm.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz komórki tabeli, której wygląd definiuje klasa .sms-msg znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Status wysłania
Za status wysłania wiadomości odpowiada tag CC_STATUS znajdujący się w pliku Item.htm.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="sms-status"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .sms-status znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Data i godzina wysłania wiadomości
Za datę i godzinę wysłania wiadomości odpowiada tag CC_DATE znajdujący się w pliku Item.htm.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="sms-date"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .sms-date znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.