Wygląd ogólny zakładki SMS

Za wygląd zakładki SMS odpowiada zaawansowana stylizacja okien oraz plik elements.xml znajdujący się w folderze kompozycji. W przypadku włączonej opcji zaawansowanej stylizacji okien wygląd zakładki jest pobierany z pliku Skin.asz. Tylko ten sposób daje możliwość jej pełnego skórkowania. W przeciwnym wypadku wygląd zakładki będzie pobierany z pliku elements.xml, ale nie będzie ona w pełni skórkowana.

Wpisy w pliku elements.xml odnoszące się do wyglądu zakładki znajdują się pomiędzy tagami:

<form class="TfrmMain"></form>

Poniżej znajduje się lista elementów, które możemy pokolorować, wraz z opisem:

control name="pnSMSTop"
color Kolor tła górnej części panelu.
control name="lbSMSMsg"
fontcolor Kolor napisu "Wiadomość SMS:".
control name="lbChars"
fontcolor Kolor licznika pozostałych znaków.
control name="pnSMSMiddle"
color Kolor tła dolnej części panelu.
control name="pnSMSMsg"
color Kolor tła panelu pomiędzy polami tekstowymi i listą bramek.
control name="pnSMS"
color Kolor tła środkowej części panelu.
control name="SMSSepDown"
color Kolor separatora nad listą wiadomości SMS.