Widżet powiadomień

Za tło widżetu powiadomień odpowiada plik SocialWidget.png znajdujący się w folderze Icons/Other.

Za wygląd licznika powiadomień wyświetlanego na widżecie odpowiada znajdujący się w pliku elements.xml wpis:

<socialwidget>
<font layout="center" posx="102" posy="25" name="Tahoma" style="bold" size="20" outlinecolor="#000000" color="#FFFFFF"/>
</socialwidget>


Opis dostępnych opcji konfiguracji:

font layout Wyrównanie tekstu:
left - do lewej strony obszaru licznika,
center - wyśrodkowanie,
right - do prawej strony obszaru licznika.
posx Odległość licznika od lewej krawędzi widżetu.
posy Odległość licznika od górnej krawędzi widżetu.
name Krój czcionki.
style Styl czcionki:
bold - tekst pogrubiony,
przy pustej wartości tekst nie będzie pogrubiony.
size Wielkość czionki.
outlinecolor Kolor obrysu czcionki.
color Kolor czcionki.