Wirtualne kliknięcia
Zakładka Centrum powiadomień daje możliwość wywołania funkcji JavaScript po pewnych zdrzeniach. Funkcja JS jest wywoływana po wirtualnym kliknięciu diva, do którego jest przypisana.
Poniżej znajduje się lista dostępnych divów oraz zdarzeń dla wirtualnych kliknięć:

<div id="AQQ_HideSocialTabs" onClick="funkcja1();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja1() po ukryciu zakładek portali społecznościowych.
<div id="AQQ_ShowSocialTabs" onClick="funkcja2();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja2() po wyświetleniu zakładek portali społecznościowych.
<div id="AQQ_AfterNewsSynch" onClick="funkcja3();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja3() po synchronizacji źródeł, gdy są nowe powiadomienia.
<div id="AfterNewsDeleteAll" onClick="funkcja4();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja4() po usunięciu z widoku wszystkich powiadomień.
<div id="AfterNewsSourceDelete" onClick="funkcja5();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja5() po usunięciu źródła powiadomień.
<div id="AutoNewsHideDisabled" onClick="funkcja6();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja6() po odznaczeniu opcji "Ukrywaj po przeczytaniu".
<div id="AutoNewsHideEnabled" onClick="funkcja7();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja7() po zaznaczeniu opcji "Ukrywaj po przeczytaniu".

Działanie opcji "Ukrywaj po przeczytaniu" można zablokować umieszczając w pliku elements.xml wpis <BlockAutoNewsHide/>.

Jeżeli chcemy korzystać z wirtualnych kliknięć, to należy umieścić wybrane divy pomiędzy tagami <body></body> w pliku Body.htm. Mogą być one ukryte.