Powiadomienia

Za wygląd powiadomień odpowiadają pliki Body.htm oraz Item.htm znajdujące się w folderze News.

W kompozycji Standard pojedyncze powiadomienie zostało zrealizowane w formie tabeli:

<table cellPadding="0" cellSpacing="0" class="itemtable-item" onMouseMove="window.status='CC_OVERITEM';" onDblClick="window.status='CC_EXECUTE';" onMouseLeave="window.status='CC_NONE';"></table>

Tabela ta znajduje się w pliku Item.htm, a jej ogólny wygląd definiuje klasa .itemtable-item, która znajduje się w tagach <style></style> w pliku Body.htm. Poszczególne komórki tabeli mogą (ale nie muszą) posiadać przypisane im własne klasy CSS.

Dodatkowo do tabeli przypisane są następujące tagi:

CC_OVERITEM Pozwala zidentyfikować element przez AQQ (wymagany).
CC_EXECUTE Usuwa powiadomienie z widoku.
CC_NONE Brak akcji.
Tytuł powiadomienia
Tytuł oraz ikona powiadomienia znajdują się w divie:

<div class="news-title"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .news-title znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.

Div ten zawiera:

Ikonę rodzaju powiadomienia, za którą odpowiada tag CC_ICON

Link do treści, o których powiadamia nas AQQ:


<a href="CC_SOURCE">CC_TITLE</a>

Do linku przypisane są następujące tagi:

CC_SOURCE Adres do treści.
CC_TITLE Tytuł powiadomienia.
Treść powiadomienia
Treść powiadomienia znajduje się w divie:

<div class="news-news"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .news-news znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.

Div ten zawiera tag CC_NEWS, który odpowiada za treści powiadomień. W miejscu tego tagu AQQ wstawia elementy oraz przypisane im klasy zależne od rodzaju źródła powiadomienia. Elementy te został opisane poniżej.
Powiadomienia RSS
<div class="nc_content">
<div class="rss_text"></div>
</div>
Powiadomienia pocztowe
<div class="nc_content">
<div class="mail_text"></div>
</div>
Powiadomienia Facebook
<div class="nc_content">
<div class="fb_content">
<img class="fb_userpic" src="" />
<div class="fb_text"></div>
<div class="fb_desc"></div>
</div>
</div>
Powiadomienia Twitter
<div class="nc_content">
<div class="tw_content">
<img class="tw_userpic" src="" />
<div class="tw_text"></div>
</div>
</div>
Powiadomienia Blip
<div class="nc_content">
<div class="blip_content">
<img class="blip_userpic" src="" />
<div class="blip_text"></div>
</div>
</div>
Powiadomienia YouTube
<div class="nc_content">
<div class="yt_content">
<img class="yt_userpic" src="" />
<div class="yt_text"></div>
<div class="yt_video"></div>
</div>
</div>