Zakładka czatów

Za wygląd zakładki czatów odpowiada zaawansowana stylizacja okien oraz plik elements.xml znajdujący się w folderze kompozycji. W przypadku włączonej opcji zaawansowanej stylizacji okien wygląd zakładki jest pobierany z pliku Skin.asz. Tylko ten sposób daje możliwość jej pełnego skórkowania. W przeciwnym wypadku wygląd zakładki będzie pobierany z pliku elements.xml, ale nie będzie ona w pełni skórkowana.

Wpisy w pliku elements.xml odnoszące się do wyglądu zakładki znajdują się pomiędzy tagami:

<form class="TfrmMain"></form>

Poniżej znajduje się lista elementów, które możemy pokolorować, wraz z opisem:

control name="pnMultiChatTop"
color Kolor tła górnego panelu.
control name="ChatSepUp"
color Kolor separatora nad listą pokoi.
control name="lbActiveChatAccount"
fontcolor Kolor napisu "Aktywnie przeszukiwane konto:".
control name="ChatList"
color Kolor tła listy pokoi.
fontcolor Kolor nazw pokoi na liście.
control name="ChatSepDown"
color Kolor separatora pod listą pokoi.
control name="pnMultiChatBottom"
fontcolor Kolor tła dolnego panelu.