Kontakty
W AQQ wyróżniamy trzy rodzaje stanu kontaktów: kontakt zwykły, kontakt po zmianie statusu oraz zaznaczony. Za ich wygląd odpowiadają pliki Body.htm oraz Item.htm. Za kontakt zaznaczony odpowiada klasa .aqq-contact-selected, natomiast za kontakt po zmianie statusu klasa .aqq-contact-light.

Wszystkie te pliki znajdują się w folderze Contacts.
Kontakt

W kompozycji Standard kontakt zwykły został zrealizowany w formie tabeli:

<table cellPadding="0" cellSpacing="0" class="itemtable-item" onMouseMove="window.status='CC_OVERITEM';" onClick="window.status='CC_SELECTED';" onDblClick="window.status='CC_EXECUTE';" onMouseLeave="window.status='CC_NONE';"></table>

Tabela ta znajduje się w pliku Item.htm, a jej ogólny wygląd definiują klasy .itemtable-item oraz .itemtable-item:hover, które znajdują się w tagach <style></style> w pliku Body.htm. Poszczególne komórki tabeli mogą (ale nie muszą) posiadać przypisane im własne klasy CSS.

Dodatkowo do tabeli przypisane są następujące tagi:

CC_OVERITEM Pozwala zidentyfikować element przez AQQ (wymagany).
CC_SELECTED Powoduje zmianę stanu kontaktu na zaznaczony.
CC_EXECUTE Otwiera okno rozmowy z kontaktem.
CC_NONE Brak akcji.
Elementy
W każdym z trzech plików kontaktów znajdują się te same elementy. Ich opis znajduje się poniżej.
Awatar
Za wyświetlenie awatara kontaktu odpowiada div:

<div id="CC_IDAVATAR" class="avatar" onClick="window.status='CC_EXECAVATAR';">CC_AVATAR</div>

Jego wygląd definiuje klasa .avatar znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.

Dodatkowo do diva przypisane są następujące tagi:

CC_IDAVATAR ID awatara.
CC_EXECAVATAR Umożliwia wybór nowego awatara.
CC_AVATAR Wyświetla aktualny awatar kontaktu.

W stylach CSS należy również umieścić klasę .hiddenavatar. Odpowiada ona za wygląd ukrytych (pustych) awatarów po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w ustawieniach AQQ.
Ikona statusu kontaktu
Za ikonę statusu kontaktu odpowiada tag CC_SHOWTYPE. Można również zastosować tag CC_HDSHOWTYPE, który wyświetla ikonę HD statusu w rozmiarze 32x32px. Jeżeli tag CC_MISC nie jest zdefiniowany, różne ikony, jak np. ikona muzyki, braku autoryzacji, czy obserwatora, będą wrzucane obok ikony statusu kontaktu, w ramach tagu CC_SHOWTYPE.
Ikona opisu kontaktu
Kontakty, które mają ustawiony opis mogą być wyróżnione ikoną opisu. Odpowiada za nią tag CC_STATUSICON. Jeżeli tag CC_STATUSICON nie jest zdefiniowany, ikona zwiniętego opisu będzie wrzucana obok ikon metakontaktów, w ramach tagu CC_META.
Nick kontaktu
Za nick kontaktu odpowiada tag CC_NICKNAME.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="item-nickname"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .item-nickname znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Jabber ID kontaktu
Za Jabber ID kontaktu odpowiada tag CC_JID.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="item-jid"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .item-jid znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Opis
Za wyświetlanie zasobu odpowiada tag CC_STATUS znajdujący się w pliku User.htm.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="item-status"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .item-status znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Metakontakty
Za wyświetlanie ikon metakontaktów odpowiada tag CC_META. Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="item-meta"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .item-meta znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Ikona przypiętego kontaktu
Za wyświetlanie ikony przypiętego kontaktu odpowiada tag CC_PIN.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="item-pin"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .item-pin znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.