Panel konta

Za wygląd panelu konta odpowiadają pliki Body.htm oraz User.htm znajdujące się w folderze Contacts.

W kompozycji Standard panel konta został zrealizowany w formie tabeli:

<table cellPadding="0" cellSpacing="0" class="usertable-outerbox" onMouseEnter="changedesc(this);" onMouseMove="window.status='CC_OVERITEM';" onDblClick="window.status='CC_EXECUSER_PROFILE';" onMouseLeave="window.status='CC_NONE';"></table>

Tabela ta znajduje się w pliku User.htm, a jej ogólny wygląd definiuje klasa .usertable-outerbox, która znajduje się w tagach <style></style> w pliku Body.htm. Poszczególne komórki tabeli mogą (ale nie muszą) posiadać przypisane im własne klasy CSS.

Dodatkowo do tabeli przypisane są następujące tagi i funkcje:

CC_OVERITEM Pozwala zidentyfikować element przez AQQ (wymagany).
CC_EXECUSER_PROFILE Powoduje otwarcie wizytówki konta.
CC_NONE Brak akcji.
Awatar
Za wyświetlenie awatara konta odpowiada div:

<div class="user-avatar" onClick="window.status='CC_EXECUSER_AVATAR';">CC_USER_AVATAR</div>

Jego wygląd definiuje klasa .user-avatar znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.

Dodatkowo do diva przypisane są następujące tagi:

CC_EXECUSER_AVATAR Umożliwia wybór nowego awatara.
CC_USER_AVATAR Wyświetla aktualny awatar użytkownika.
Ikona statusu konta
Za ikonę statusu konta odpowiada tag CC_SHOWTYPE znajdujący się w pliku User.htm.
Nick użytkownika
Za nick użytkownika odpowiada tag CC_NICKNAME znajdujący się w pliku User.htm.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="user-nickname"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .user-nickname znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Jabber ID konta
Za Jabber ID konta odpowiada tag CC_JID_PREFIX znajdujący się w pliku User.htm. W przypadku użycia tego tagu w panelu konta Jabber ID zostanie poprzedzone słowem "Konto:". Można użyć również tagu CC_JID, który wyświetli samo Jabber ID.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="user-jid-prefix"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .user-jid-prefix znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Zasób
Za wyświetlanie zasobu odpowiada tag CC_RESOURCE znajdujący się w pliku User.htm.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="user-resource"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .user-resource znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.
Opis
Za wyświetlanie zasobu odpowiada tag CC_STATUS znajdujący się w pliku User.htm.

Tag ten jest umieszczony wewnątrz diva:

<div class="user-status"></div>

Jego wygląd definiuje klasa .user-status znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.