Pasek statusu

Za wygląd paska statusu odpowiadają pliki Body.htm oraz ToolStatus.htm znajdujące się w folderze Contacts.
Konfiguracja paska
Za wyświetlenie paska w oknie głównym odpowiada div:

<div id="tools_status"></div>

Div ten znajduje się w tagach <body></body> w pliku Body.htm. Dodatkowo razem z paskiem ikon sieciowych jest on umieszczony wewnątrz diva:

<div id="tools_header"></div>

Jego wygląd definiuje klasa #tools_header znajdująca się w tagach <style></style>.
Elementy
Pasek statusu zawiera dwa elementy:

Ikonę szyfrowania

Ikonę włączania/wyłączania dźwięków

Ikona szyfrowania
Za ikonę szyfrowania odpowiada znajdujący się w pliku ToolStatus.htm div:

<div class="secureicon">CC_SECUREICON</div>

Jego wygląd definiuje klasa .secureicon znajdująca się w tagach <style></style> w pliku Body.htm.

Dodatkowo do diva przypisany jest następujący tag:

CC_SECUREICON Ikona szyfrowania (przypisywana przez AQQ).
Ikona włączania/wyłączania dźwięków
Za przycisk włączania/wyłączania dźwięków odpowiada znajdujący się w pliku ToolStatus.htm div:

<div class="soundicon-onmouseleave" onMouseEnter="this.className='soundicon-onmouseenter';" onMouseDown="this.className='soundicon-onmousedown';" onClick="window.status='CC_SOUNDICONEXECUTE';" onMouseUp="this.className='soundicon-onmouseenter'; window.status='CC_NONE';" onMouseLeave="this.className='soundicon-onmouseleave';">CC_SOUNDICON</div>

Jego wygląd definiują trzy klasy CSS:

.soundicon-onmouseleave - wygląd przycisku normalnego,

.soundicon-onmouseenter - wygląd przycisku po najechaniu na niego kursorem myszy,

.soundicon-onmousedown - wygląd przycisku wciśniętego.


Wszystkie te klasy znajdują się w pliku Body.htm w tagach <style></style>.

Dodatkowo do diva przypisane są następujące tagi:

CC_SOUNDICONEXECUTE Akcja po kliknięciu przycisku. Powoduje włączenie lub wyłączenie dźwięków.
CC_NONE Brak akcji.
CC_SOUNDICON Ikona pojawiająca się na przycisku (przypisywane przez AQQ).
Dodatkowe elementy
Pasek statusu może zawierać trzy dodatkowe elementy. Poniżej znajduje się lista tagów, które za nie odpowiadają:

CC_CONNECTICON Ikona statusu połączenia.
CC_SECURETXT Status szyfrowania.
CC_CUSTOMTEXT Jabber ID lub licznik ilości WapSterów (przy skonfigurowanej bramce WapSter SMS).