Pasek ikon sieciowych

Za wygląd paska ikon sieciowych odpowiadają pliki Body.htm oraz ToolItem.htm znajdujące się w folderze Contacts.
Konfiguracja paska
Za wyświetlenie paska w oknie głównym odpowiada div:

<div id="tools_items"></div>

Div ten znajduje się w tagach <body></body> w pliku Body.htm. Dodatkowo razem z paskiem statusu jest on umieszczony wewnątrz diva:

<div id="tools_header"></div>

Jego wygląd definiuje klasa #tools_header znajdująca się w tagach <style></style>.
Elementy
Ilość przycisków ikon na pasku zależy od ilości kont skonfigurowanych w AQQ. Za każdy z tych przycisków odpowiada ten sam znajdujący się w pliku ToolItem.htm div:

<div class="statusbaritem-onmouseleave" onMouseEnter="this.className='statusbaritem-onmouseenter';" onMouseDown="this.className='statusbaritem-onmousedown';" onClick="window.status='CC_TOOLCLICK';" onMouseUp="this.className='statusbaritem-onmouseenter'; window.status='CC_NONE';" onMouseLeave="this.className='statusbaritem-onmouseleave';">CC_ICON</div>

Jego wygląd definiują trzy klasy CSS:

.statusbaritem-onmouseleave - wygląd przycisku normalnego,

.statusbaritem-onmouseenter - wygląd przycisku po najechaniu na niego kursorem myszy,

.statusbaritem-onmousedown - wygląd przycisku wciśniętego.


Wszystkie te klasy znajdują się w pliku Body.htm w tagach <style></style>.

Dodatkowo do diva przypisane są następujące tagi:

CC_TOOLCLICK Akcja po kliknięciu przycisku. Wyświetla menu zmiany statusu wybranej sieci.
CC_NONE Brak akcji.
CC_ICON Ikony pojawiające się na przyciskach (przypisywane przez AQQ).