Pasek zakładek

Za wygląd paska zakładek odpowiadają pliki Body.htm oraz ToolbarItem.htm znajdujące się w folderze Contacts.
Konfiguracja paska
Za wyświetlenie paska w oknie głównym odpowiada div:

<div id="toolbar_items"></div>

Div ten znajduje się w tagach <body></body> w pliku Body.htm, a jego wygląd definiuje klasa #toolbar_items znajdująca się w tagach <style></style>. Jest on umieszczony wewnątrz diva:

<div id="toolbar_header"></div>

Jego wygląd definiuje klasa #toolbar_header znajdująca się w tagach <style></style>.
Elementy
Na pasku menu znajduje się pięć przycisków zakładek: Lista kontaktów, Czaty, Centrum powiadomień, SMS, Wapster. Za każdy z tych pięciu elementów odpowiada ten sam znajdujący się w pliku ToolbarItem.htm div:

<div class="toolbaritem-onmouseleave" onMouseEnter="this.className='toolbaritem-onmouseenter';" onMouseDown="this.className='toolbaritem-onmousedown';" onClick="window.status='CC_TOOLCLICK';" onMouseUp="this.className='toolbaritem-onmouseenter'; window.status='CC_NONE';" onMouseLeave="this.className='toolbaritem-onmouseleave';">CC_ICON</div>

Jego wygląd definiują trzy klasy CSS:

.toolbaritem-onmouseleave - wygląd przycisku normalnego,

.toolbaritem-onmouseenter - wygląd przycisku po najechaniu na niego kursorem myszy,

.toolbaritem-onmousedown - wygląd przycisku wciśniętego oraz przycisku aktywnej zakładki.


Wszystkie te klasy znajdują się w pliku Body.htm w tagach <style></style>.

Dodatkowo do diva przypisane są następujące tagi:

CC_TOOLCLICK Akcja po kliknięciu przycisku. Powoduje przeniesienie na wybraną zakładkę.
CC_NONE Brak akcji.
CC_ICON Ikony pojawiające się na przyciskach (przypisywane przez AQQ).
Licznik powiadomień
Do przycisku zakładki Centrum powiadomień przypięty jest licznik powiadomień. Aby został on wyświetlony na przycisku wymagany jest wpis <NewsCounter/> znajdujący się w pliku elements.xml.

Wygląd licznika modyfikuje się w klasie .newscounter znajdującej się w pliku Body.htm w folderze Contacts. Licznik ma też klasę .aqq-zero, gdy jego stan wynosi 0 i atrybut data-aqq-blink="1", gdy są nieprzeczytane powiadomienia.
Wyróżnienie aktywnej zakładki
AQQ daje możliwość wyróżnienia przycisku aktywnej zakładki. W kompozycji Standard wyróżnienie uzyskiwane jest za pomocą nadania danemu przyciskowi klasy .aqq-tab-selected w pliku Body.htm w folderze Contacts.