Pasek menu

Za wygląd paska menu odpowiadają pliki Body.htm oraz MainMenuItem.htm znajdujące się w folderze Contacts.
Konfiguracja paska
Za wyświetlenie paska w oknie głównym odpowiada div:

<div id="mainmenu_items"></div>

Div ten znajduje się w tagach <body></body> w pliku Body.htm, a jego wygląd definiuje selektor #mainmenu_items znajdujący się w tagach <style></style>. Jest on umieszczony wewnątrz diva:

<div id="mainmenu_header"></div>

Jego wygląd definiuje klasa #mainmenu_header znajdująca się w tagach <style></style>.
Elementy
Na pasku menu znajdują się trzy elementy: Program, Kontakty oraz Pomoc. Za każdy z tych trzech elementów odpowiada ten sam znajdujący się w pliku MainMenuItem.htm div:

<div class="mainmenuitem" onClick="window.status='CC_MAINMENUCLICK';" onMouseUp="window.status='CC_NONE';">CC_CAPTION</div>

Jego wygląd definiuje klasa .mainmenuitem oraz .mainmenuitem:hover. Obie te klasy znajdują się w pliku Body.htm w tagach <style></style>. Pierwsza odpowiada za wygląd elementu normalnego, natomiast druga za wygląd elementu po najechaniu na niego kursorem myszy.

Dodatkowo do diva przypisane są następujące tagi:

CC_MAINMENUCLICK Akcja po kliknięciu elementu. Wyświetla przypisane do elementu menu kontekstowe.
CC_NONE Brak akcji.
CC_CAPTION Napisy pojawiające się na elementach (generowany przez AQQ).