Pozostałe elementy okna głównego
Wersja AQQ
W oknie głównym AQQ może wyświetlić numer zainstalowanej wersji komunikatora. Odpowiada za to div:

<div id="appversion"></div>

Należy go umieścić w pliku Body.htm pomiędzy tagami <body></body>. Jego wygląd możemy zdefiniować w klasie #appversion w tagach <style></style>.