Jak zacząć?
Tworzenie własnej kompozycji zaczynamy od skopiowania folderu Standard standardowej kompozycji AQQ do jednej z poniższych lokalizacji:

Domyślny katalog, w którym jest zainstalowane AQQ:
C:\Program Files\Wapster\Wapster AQQ\System\Shared\Themes

Katalog prywatny w Windows XP:
C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\WapSter\AQQ Folder\Profiles\[nazwa_profilu]\Themes

Katalog prywatny w Windows Vista/7:
C:\Użytkownicy\[nazwa_użytkownika]\WapSter\AQQ Folder\Profiles\[nazwa_profilu]\Themes

Plik Theme.ini
Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić jest modyfikacja pliku Theme.ini znajdującego się w folderze kompozycji.

Zawartość pliku:

[Author]
Name Imię i nazwisko autora kompozycji.
Nick Nick autora.
Mail Adres e-mail autora.
JID Jabber ID autora.
Copyright Prawa autorskie.
URL Strona domowa.
[Theme]
Name Nazwa kompozycji (wartość wymagana).
Version Wersja kompozycji. Wartość wymagana jeśli chcemy, aby nasza kompozycja była aktualizowana z poziomu AQQ.
[Info]
Desc Krótki opis kompozycji wyświetlany w ustawieniach AQQ na zakładce "Kompozycje wizualne".
Modyfikacja plików
Po skonfigurowaniu pliku Theme.ini możemy przystąpić do modyfikacji plików kompozycji. Poniżej znajduje się spis katalogów zawierających pliki odpowiedzialne za wygląd poszczególnych elementów kompozycji.

Addons Okno "Dodatki dla AQQ".
Archive Archiwum rozmów.
Contacts Lista kontaktów.
Graphics Ikony i grafiki.
Hint ToolTip.
Icons Ikony.
Message Okno rozmowy i czatów.
News Zakładka Centrum powiadomień w oknie głównym.
Preview Podglądy kompozycji.
Skin Zaawansowana stylizacja okien.
Smileys Emotikony.
SMS Zakładka SMS w oknie głównym.
Sound Dźwięki.
Splash SplashScreen.
Status Chmurka informacyjna.
Windows Okno wyboru emotikon.