Skalowanie obrazków i odtwarzacza YouTube
W oknie rozmowy oraz na zakładce centrum powiadomień często mamy do czynienia z dużymi obrazkami i linkami do filmów w serwisie YouTube od naszych znajomych. Często się zdarza, że duże obrazki oraz odtwarzacze YouTube nie mieszczą się w pełni w granicach naszego okienka, czy to na szerokość, czy to na wysokość. Silverlight Features wprowadza funkcję skalującą obrazki i odtwarzacz YouTube. Domyślnie granicą skalowania są wymiary okna (a ściślej: wymiary kontrolki TWebBrowser w nim umieszczonej). Oczywiste jest jednak, że z taką sytuacją w żadnej kompozycji wizualnej nie mamy do czynienia, ponieważ każda wiadomość posiada jakieś odstępy od krawędzi okna. Funkcja skalująca nie zna tych wartości odstępów i trzeba je jej podać. Aby określić wartości odstępów w naszej kompozycji wizualnej, należy w zdarzeniu własnym beforesettingssave wywołać funkcję Adjust.setScaling.
Klasa .-s-scaling-padding
3.0.0.51 9
W AQQ 3.0.0.51 nie można już dłużej posługiwać się JavaScript'em, by określić odstępy przeskalowanych obrazków od krawędzi okna. Od teraz będziemy posługiwali się wspomnianą klasą, dla której wystarczy zdefiniować właściwość padding. Działa to bardzo intuicyjnie i zgodnie z zasadami CSS. Jedynym odstępstwem jest fakt, że wartości odstępów muszą zostać podane w pikselach logicznych. Niedopuszczalne jest zatem chociażby ustawianie wartości procentowych, czy w jakichkolwiek innych jednostkach. Przykład:

.-s-scaling-padding {padding: 18px 8px}
.aqq-window-news .-s-scaling-padding {padding: 42px 5px 0}
Funkcja Adjust.setScaling
3.0.0.27-3.0.0.50 9
Funkcja dopisująca wskazany tekst CSS do zbiorczego tekstu CSS, podlegającego funkcji zmiany kolorystyki.

Wywołanie:
Adjust.addStyle( [1], [2], [3] )

Parametry:

[1] Argument typu string lub instancji Array; ciąg znaków lub tablica ciągów znaków, określających okno AQQ, do którego mają się stosować podane wartości odstępów (funkcję Adjust.setScaling można wywoływać wie-lokrotnie z różnymi parametrami, dotyczącymi różnych okien AQQ)

[2] Argument typu number; suma odstępów od lewej oraz od prawej krawędzi okna

[3] Argument typu number; suma odstępów od górnej oraz od dolnej krawędzi okna

Żaden z parametrów nie jest opcjonalny.

Zwracana wartość:
Ta funkcja nie zwraca żadnej wartości.