Funkcja zmiany kolorystyki
Dostosowywanie kompozycji wizualnej do współpracy z funkcją zmiany kolorystyki w całości leży po stronie JavaScriptu. W zakresie podstawowym jest to jednak niesamowicie proste. Silverlight Features oferuje funkcje, które potrafią zmienić kolory obrazka, zbudować obrazek z warstw i zmienić kolory jedynie wskazanych warstw, ale przede wszystkim zmienić kolory w całym arkuszu stylów CSS lub w podanym fragmencie tekstu CSS.
Koloryzacja zewnętrznych arkuszy stylów
Funkcja Adjust.addLink
3.0.0.27 9
Funkcja dodająca wskazany plik stylów CSS do listy plików, podlegających funkcji zmiany kolorystyki. Pliki, znajdujące się na tej liście, są automatycznie podpinane do głowy dokumentu HTML w trakcie jego wczytywania (nie ma potrzeby, a wręcz nie powinno się tego robić dodatkowo ręcznie).

Wywołanie:
Adjust.addLink( [1], [2] )

Parametry:

[1] Opcjonalny. Argument typu string lub instancji Array; nazwa okna AQQ, do którego dodawany będzie wskazany plik stylów CSS; jeżeli pominiesz ten argument, wskazany plik stylów CSS zostanie dodany do wszystkich okien AQQ

[2] Argument typu string lub instancji Array; ciąg znaków, zawierający relatywną ścieżkę do pliku *.css względem katalogu głównego kompozycji wizualnej lub tablica takich ciągów znaków (ze ścieżkami do kilku różnych plików *.css)

Co najmniej jeden argument jest wymagany.

Zwracana wartość:
Ta funkcja nie zwraca żadnej wartości.
Koloryzacja zewnętrznych plików graficznych
Funkcja Adjust.addImage
3.0.0.27 9
Funkcja dodająca wskazany obrazek do listy obrazków, podlegających funkcji zmiany kolorystyki.

Wywołanie (wariant I):
Wariant I wywołania stosujemy wówczas, gdy mamy zamiar całkowicie zmieniać kolorystykę obrazka.
Adjust.addImage( [1], [2], ..., [n] )

Parametry (wariant I):

Argumenty typu string; ścieżki do obrazków względem katalogu głównego kompozycji wizualnej.

Co najmniej jeden argument jest wymagany.

Wywołanie (wariant II):
Wariant II wywołania stosujemy wówczas, gdy mamy zamiar zbudować jeden obrazek z wielu warstw (obrazków), przy czym co najmniej jedna z nich nie ma podlegać zmianom kolorystyki.
Adjust.addImage( [A], [B] )

Parametry (wariant II):

[A] Argument typu string; ścieżka do lokalizacji, w której zapisany zostanie wynikowy obrazek, względem katalogu głównego kompozycji wizualnej.

[B] Obiekt instancji Array; tablica, zawierająca obiekty danych konfiguracyjnych oraz ścieżek do plików poszczególnych warstw, biorących udział w tworzeniu obrazka wynikowego; warstwy będą nakładane na siebie zgodnie z kolejnością ich wymieniania w tablicy, tzn. pierwsza podana będzie na spodzie, a ostatnia na wierzchu.Struktura obiektu danych konfiguracyjnych:

Właściwość Typ Definicja
source string ścieżka do obrazka warstwy wzglę-dem katalogu głównego kompozycji wizualnej
colorize boolean określa, czy ta warstwa ma podlegać zmianom kolorystyki; true jeśli ma, w przeciwnym razie false

Zwracana wartość:
Ta funkcja nie zwraca żadnej wartości.
Koloryzacja tekstu CSS
Funkcja Adjust.addStyle
3.0.0.27 9
Funkcja dopisująca wskazany tekst CSS do zbiorczego tekstu CSS, podlegającego funkcji zmiany kolorystyki.

Wywołanie:
Adjust.addStyle( [1], [2] )

Parametry:

[1] Opcjonalny. Argument typu string lub instancji Array; nazwa okna AQQ, do którego dodawany będzie wskazany tekst CSS; jeżeli pominiesz ten argument, wskazany tekst CSS zostanie dodany do wszystkich okien AQQ.

[2] Argument typu string; tekst CSS.

Co najmniej jeden argument jest wymagany.

Zwracana wartość:
Ta funkcja nie zwraca żadnej wartości.