Wyjątki dla wybranych okien AQQ
Nazwy poszczególnych okien AQQ:

Kontrolka Internet Explorer Nazwa klasy CSS Ciąg znaków JavaScript
Okno kontaktów .aqq-window-contacts contacts
Panel SMS .aqq-window-sms sms
Panel centrum powiadomień .aqq-window-news news
Okno rozmowy .aqq-window-message message
Okno archiwum wiadomości .aqq-window-archive archive
Okno czatu .aqq-window-chat chat
Okno galerii dodatków .aqq-window-addons addons
Okno wyboru emotikony .aqq-window-emots emots
CSS
Może się zdarzyć, że zajdzie taka konieczność lub przydatne okaże się stosowanie wyjątków dla wybranych okien AQQ w ramach tego samego arkusza stylów. Każde okno AQQ posiada swoją unikalną klasę, która, podobnie jak klasy warunkowe, dopisywana jest do listy klas elementu <HTML>. Należy pamiętać, że SMS oraz centrum powiadomień są panelami, nakładanymi na okno kontaktów, a nie osobnymi oknami. Są to jednak całkowicie odrębne i niepowiązane ze sobą byty, osobne kontrolki Internet Explorera, które komunikować się ze sobą mogą jedynie metodą postMessage (patrz: ). Zastosowanie jest oczywiste, oto przykład: .aqq-window-contacts BODY {}.
JavaScript
Funkcja Misc.window
3.0.0.27 8
Funkcja sprawdzająca, czy kontrolką Internet Explorer, w której jest wykonywana bieżąca funkcja, jest którakolwiek z oczekiwanych.

Wywołanie:
Misc.window( [1], [2], ..., [n] )

Parametry:

ciąg znaków wg tabeli.

Co najmniej jeden argument jest wymagany.

Zwracana wartość:
Typ logiczny. true, jeśli którykolwiek z podanych w argumentach ciągów znaków jest ciągiem, określającym kontrolkę Internet Explorer, w której wykonywana jest bieżąca funkcja. W przeciwnym razie false.