TabKit
Wtyczka TabKit daje możliwość pobierania ikon z aktywnej kompozycji. Wystarczy w głównym katalogu kompozycji stworzyć folder o nazwie TabKit i umieścić w nim następujące ikony:

ClosedTabsButton.png Ikona ostatnio zamkniętych zakładek. Wyświetlana na pasku ikon sieciowych w oknie głównym oraz na pasku narzędzi w oknie rozmowy.
Composing.png Ikona statusu "Pisanie..." widoczna na zakładkach w oknie rozmowy.
Composing_Big.ico Ikona statusu "Pisanie..." o wymiarach 32x32px. Wyświetlana m.in. na pasku systemowym w systemie Windows 7.
Composing_Small.ico Ikona statusu "Pisanie..." wyświetlana m.in. na pasku systemowym w systemie Windows 7.
FastAccess.png Ikona wtyczki wyświetlana w menu szybkiego dostępu do wtyczek.
Gone.png Ikona statusu "Odszedł" widoczna na zakładkach w oknie rozmowy.
Pause.png Ikona statusu "Pauza" widoczna na zakładkach w oknie rozmowy.
Pause_Big.ico Ikona statusu "Pauza" o wymiarach 32x32px. Wyświetlana m.in. na pasku systemowym w systemie Windows 7.
Pause_Small.ico Ikona statusu "Pauza" wyświetlana m.in. na pasku systemowym w systemie Windows 7.
StayOnTopOff.png Ikona nieaktywnej opcji trzymania okna rozmowy zawsze na wierzchu. Wyświetlana na pasku narzędzi w oknie rozmowy.
StayOnTopOn.png Ikona aktywnej opcji trzymania okna rozmowy zawsze na wierzchu. Wyświetlana na pasku narzędzi w oknie rozmowy.
UnsentMsg.ico Ikona niewysłanych wiadomości wyświetlana w zasobniku systemowym.
UnsentMsg.png Ikona niewysłanych wiadomości wyświetlana w oknie głównym i rozmowy.