Ikony
Dźwięki używane przez wtyczkę SkypeCore znajdują się w folderze Sounds w katalogu skórki. Lista używanych dźwięków znajduje się poniżej:

incoming.wav Dźwięk przychodzącej rozmowy głosowej/video.
outgoing.wav Dźwięk wychodzącej rozmowy głosowej/video.