Ikony
Ikony sieci Skype pobierane są z folderu Icons, który znajduje się w katalogu kompozycji. W przypadku braku ikon będą one pobierane z domyślnej skórki znajdującej się w folderze wtyczki. Lista ikon znajduje się poniżej. Ikony niewymienione na liście nie są w AQQ używane.

170_SkypeOnline.png Ikona statusu Połączony.
171_SkypeOffline.png Ikona statusu Niepodłączony.
172_SkypeAway.png Ikona statusu Zaraz wracam.
174_SkypeDND.png Ikona statusu Nie przeszkadzać.
175_SkypeInvisible.png Ikona statusu Niewidoczny.


Dostępne są również ikony HD o wymiarach 32x32px. Znajdują się one w folderze Icons/HD.

HD_48_SkypeOnline.png Ikona statusu Połączony.
HD_49_SkypeOffline.png Ikona statusu Niepodłączony.
HD_50_SkypeAway.png Ikona statusu Zaraz wracam.
HD_52_SkypeDND.png Ikona statusu Nie przeszkadzać.
HD_54_SkypeInvisible.png Ikona statusu Niewidoczny.


Oprócz ikon sieci możemy zmienić ikony wyświetlane na panelu w oknie rozmowy. Domyślnie znajdują się one w folderze Graphic/Icons w folderze skórki. Ich lista znajduje się poniżej:

callOFF.png Ikona nieaktywnego połączenia głosowego.
callON.png Ikona aktywnego połączenia głosowego.
camOFF.png Ikona wyłączonej kamery.
camON.png Ikona włączonej kamery.
hold.png Ikona wstrzymanej rozmowy audio/video.
micOFF.png Ikona wyłączonego mikrofonu.
micON.png Ikona włączonego mikrofonu.
refresh.png Ikona odświeżania panelu skórki.
resume.png Ikona wznowienia rozmowy audio/video.
settings.png Ikona ustawień wtyczki.
size.png Ikona zmiany wymiarów panelu.
speOFF.png Ikona wyłączonych głośników.
speON.png Ikona włączonych głośników.