Funkcjonalność
W skórce możemy wywołać różne funkcje za pomocą linków. Przykład:

<a href="skype:call:call">Zadzwoń</a>

Kliknięcie w link rozpoczyna połączenie głosowe. Poniżej znajduje się lista dostępnych linków:

skype:call:call Rozpoczyna rozmowę głosową.
skype:call:hold Wstrzymuje rozmowę głosową.
skype:call:refuse Rozłącza rozmowę głosową.
skype:call:resume Kontynuuje rozmowę głosową.
skype:microphone:mute Wycisza mikrofon.
skype:microphone:unmute Wyłącza wyciszenie mikrofonu.
skype:other:height:X Zmienia wysokość panelu. W miejsce X należy wstawić żądaną wartość wysokości panelu w pikselach.
skype:other:refresh Odświeża wygląd panelu.
skype:other:settings Otwiera ustawienia wtyczki.
skype:video:start Włącza rozmowę wideo.
skype:video:stop Wyłącza rozmowę wideo.
Wirtualne kliknięcia
Dostępna jest również możliwość wywołania funkcji JavaScript po pewnych zdarzeniach. Funkcja JS jest wywoływana po wirtualnym kliknięciu diva, do którego jest przypisana. Poniżej znajduje się lista dostępnych divów oraz zdarzeń dla wirtualnych kliknięć:

<div id="skypeHoldedLocally" onClick="funkcja1();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja1() po wstrzymaniu przez nas rozmowy.
<div id="skypeHoldedRemotely" onClick="funkcja2();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja2() po wstrzymaniu rozmowy przez naszego rozmówcę.
<div id="skypeLoad" onClick="funkcja3();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja3() po wczytaniu skórki.
<div id="skypeMicMuted" onClick="funkcja4();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja4() po wyciszeniu mikrofonu.
<div id="skypeMicUnMuted" onClick="funkcja5();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja5() po wyłączeniu wyciszenia mikrofonu.
<div id="skypeNone" onClick="funkcja6();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja6() po zakończeniu rozmowy.
<div id="skypeLive" onClick="funkcja7();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja7() po rozpoczęciu rozmowy.
<div id="skypeOthersLive" onClick="funkcja8();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja8() w trakcie rozmowy, której nie jestem członkiem.
<div id="skypeRecentlyLive" onClick="funkcja9();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja9() po zakończeniu rozmowy. Po kilku sekundach uruchamiana jest funkcja przypisana do diva skypeNone.
<div id="skypeRinging" onClick="funkcja10();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja10() przy rozmowie przychodzącej.
<div id="skypeStarting" onClick="funkcja11();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja11()przy rozmowie wychodzącej.
<div id="skypeVideoRunning" onClick="funkcja12();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja12() gdy nadajemy obraz wideo.
<div id="skypeVideoStarting" onClick="funkcja13();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja13() po rozpoczęciu nadawania obrazu wideo.
<div id="skypeVideoStopping" onClick="funkcja14();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja14() po zakończeniu nadawania obrazu wideo.