SkypeCore

Korzystając z wtyczki SkypeCore w oknie rozmowy zostanie dodany panel z opcjami owej wtyczki (tylko dla kontaktów Skype). Wygląd panelu możemy dostosować do naszej kompozycji.

Pliki odpowiedzialne za wygląd domyślny znajdują się w katalogu:

W Windows XP:
C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\WapSter\AQQ Folder\Profiles\[nazwa_profilu]\Plugins\SkypeCore\Theme


W Windows Vista/7:
C:\Użytkownicy\[nazwa_użytkownika]\WapSter\AQQ Folder\Profiles\[nazwa_profilu]\Plugins\SkypeCore\Theme


Katalog zawiera następujące pliki i foldery:

Folder Graphic - zawiera grafiki skórki,

Folder Sounds - zawiera dźwięki skórki,

Plik index.html - główny plik określający wygląd skórki,

Plik style.css - zawiera style CSS,

Plik timer.js - zawiera funkcje JavaScript licznika czasu rozmów.


Skórkę możemy dołączyć do naszej kompozycji. Wystarczy w głównym katalogu kompozycji stworzyć folder o nazwie SkypeCore i umieścić w nim powyższe pliki i foldery. Wygląd skórki zostanie automatycznie zmieniony wraz ze zmianą kompozycji.