Dołączanie do kompozycji
Gotową skórkę możemy dołączyć do naszej kompozycji AQQ, dzięki czemu możliwy będzie jej import z poziomu ustawień wtyczki. Możemy to zrobić w kilku prostych krokach:

Folder naszej skórki umieszczamy w folderze o nazwie Skins, który następnie umieszczamy w folderze Face. Hierarchia folderów powinna zatem wyglądać następująco:

Face\Skins\[Folder_skórki]

Do kompozycji możemy również dołączyć ikony stanów pogody. W takim przypadku hierarchia folderów powinna być następująca:

Face\Icons\Big\[Folder_ikon] - dla dużych ikon
lub
Face\Icons\Small\[Folder_ikon] - dla ikon o wymiarach 16x16px.

Następnie tak przygotowany folder Face pakujemy do archiwum *.zip. Zaleca się, aby nazwa archiwum była taka sama jak naszej skórki.


W głównym katalogu kompozycji AQQ tworzymy folder o nazwie Pogoda i umieszczamy w nim spakowane wcześniej archiwum *.zip. Dodatkowo tworzymy w nim tekstowy plik konfiguracyjny o nazwie ImportInfo.ini.


W pliku ImportInfo.ini umieszczamy następujące wpisy:


[0]
SkinName Nazwa skórki/paczki ikon.
CompatibleCompostition Nazwa kompatybilnej kompozycji AQQ.
SkinAuthor Nick autora skórki/paczki ikon.
SkinDescription Krótki opis skórki/paczki ikon.
Version Wersja skórki/paczki ikon.
PublickationData Data publikacji/aktualizacji.
SkinArchiveName Nazwa archiwum *.zip ze spakowaną skórką/paczką ikon.

W kompozycji możemy umieścić więcej niż jedną skórkę lub paczkę ikon dla wtyczki. Każde archiwum należy przygotować według powyższych kroków, a w pliku ImportInfo.ini dodać sekcję z kolejnym numerem. Dane pierwszej paczki będą konfigurowane w sekcji [0], drugiej w [1] itd.