Aktualna prognoza
Dane prognozy wpisywane są w divy lub spany o odpowiednim ID. Poniżej znajduje się lista dostępnych ID elementów wraz z danymi, które będą w nich wyświetlane:

cloudcover Zachmurzenie.
cloudcoverUnit Jednostka zachmurzenia.
dewpoint Punkt rosy.
humidity Wilgotność powietrza.
humidityUnit Jednostka wilgotności powietrza.
pressure Ciśnienie atmosferyczne.
pressureUnit Jednostka ciśnienia atmosferycznego.
realfeel Temperatura odczuwalna.
realfeelUnit Jednostka temperatury odczuwalnej.
visibility Widoczność.
visibilityUnit Jednostka widoczności.
weathertext Aktualne warunki pogodowe w formie tekstowej.
weathericon Ścieżka do pliku z ikoną aktualnych warunków pogodowych.
winddirection Kierunek wiatru.
windgusts Porywy wiatru.
windgustsUnit Jednostka porywów wiatru.
windspeed Prędkość wiatru.
windspeedUnit Jednostka prędkości wiatru.