Funkcjonalność
W skórce możemy wywołać różne funkcje za pomocą linków. Przykład:

<a href="pogoda:Setting:0001">Ustawienia</a>

Kliknięcie w link otwiera ustawienia wtyczki. Poniżej znajduje się lista dostępnych linków:

pogoda:Setting:0001 Otwiera ustawienia wtyczki.
pogoda:datarefresh Odświeża informacje o pogodzie.
pogoda:backcity:0001 Wyświetla dane dla poprzedniej miejscowości na liście.
pogoda:nextcity:0001 Wyświetla dane dla następnej miejscowości na liście.
pogoda:fastmenu:0001 Wyświetla podręczne menu.
defaultbrowser:X Otwiera link w domyślnej przeglądarce. Za X należy wstawić adres URL strony.
Wirtualne kliknięcia
Dostępna jest również możliwość wywołania funkcji JavaScript po pewnych zdarzeniach. Funkcja JS jest wywoływana po wirtualnym kliknięciu diva, do którego jest przypisana. Poniżej znajduje się lista dostępnych divów oraz zdarzeń dla wirtualnych kliknięć:

<div id="updateDataStart" onClick="funkcja1();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja1() przy aktualizacji danych o pogodzie.
<div id="updateDataEnd" onClick="funkcja2();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja2() po zaktualizowaniu danych o pogodzie.
<div id="updateError" onClick="funkcja3();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja3() w przypadku błędu aktualizacji danych o pogodzie.
<div id="CLAlignTop" onClick="funkcja4();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja4() po ustawieniu wyświetlania skórki u góry okna głównego.
<div id="CLAlignBottom" onClick="funkcja5();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja5() po ustawieniu wyświetlania skórki na dole okna głównego.
<div id="CityIndex" onClick="funkcja6();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja6() po dodaniu lub usunięciu miejscowości.
Elementy specjalne
Niektóre divy lub spany w skórce po nadaniu im odpowiedniego ID mogą wyświetlać dane przypisane przez wtyczkę. Przykład:

<span id="prevCityCaption"></span>

Wtyczka wpisuje nazwę poprzedniej miejscowości na liście w element o ID prevCityCaption. Poniżej znajduje się lista dostępnych ID elementów wraz z informacjami, które są w nie wpisywane:

adminArea Nazwa aktualnego województwa.
city Nazwa aktualnej miejscowości.
CityListIndex Liczba ustawionych miejscowości.
currentGmtOffset
timeZoneAbbreviation
Dane dotyczące strefy czasowej.
lat Szerokość geograficzna.
lon Długość geograficzna.
namedays Imiona osób obchodzących dziś imieniny.
nextCityCaption Nazwa następnej miejscowości na liście.
prevCityCaption Nazwa poprzedniej miejscowości na liście.
sentence Losowo wybrane sentencje.
temptype Zmienna wyświetlania temperatury. Dzięki niej możemy dać użytkownikowi możliwość wybory z poziomu ustawień wtyczki rodzaj wyświetlanej temperatury.
Default - wartość dla domyślnych ustawień skórki,
realfeel - wartość dla temperatury odczuwalnej,
temperature - wartość dla temperatury rzeczywistej.