Gadżet pulpitu

Gadżet pulpitu pozwala na wyświetlanie prognozy pogody w osobnym okienku niezależnym od okna głównego. Dostępne są dwa tryby: podstawowy i rozszerzony (opcjonalnie). Tryb możemy zmienić za pomocą jednego z przycisków gadżetu. Poniżej opisano sposób konfiguracji.
Parametry
Konfigurację gadżetu rozpoczynamy od określenia jego wymiarów oraz pozycji przycisków. Wartości za to odpowiedzialne znajdują się w pliku theme.ini.

Dostępne są tam dwie sekcje dotyczące gadżetu:

[Gadget] - sekcja dotycząca podstawowego wyglądu gadżetu,

[GadgetExtended] - sekcja dotycząca rozszerzonego wyglądu gadżetu.


Do każdej z tych sekcji możemy przypisać następujące klucze:

WebBrowserTop Odległość obszaru zawartości od górnej krawędzi gadżetu.
WebBrowserLeft Odległość obszaru zawartości od lewej krawędzi gadżetu.
WebBrowserWidth Szerokość obszaru zawartości.
WebBrowserHeight Wysokość obszaru zawartości.
Icon1Top Odległość ikony zamykania gadżetu od górnej krawędzi gadżetu.
Icon1Left Odległość ikony zamykania gadżetu od lewej krawędzi gadżetu.
Icon2Top Odległość ikony ustawień wtyczki od górnej krawędzi gadżetu.
Icon2Left Odległość ikony ustawień wtyczki od lewej krawędzi gadżetu.
Icon3Top Odległość ikony zmiany trybu gadżetu od górnej krawędzi gadżetu.
Icon3Left Odległość ikony zmiany trybu gadżetu od lewej krawędzi gadżetu.
Icon4Top Odległość obszaru do przesuwania gadżetu od górnej krawędzi gadżetu.
Icon4Left Odległość obszaru do przesuwania gadżetu od lewej krawędzi gadżetu.
Grafiki
Grafiki odpowiedzialne za tło i przyciski gadżetu znajdują się w folderze Graphics:

10.png Grafika przycisku zamykania gadżetu.
11.png Grafika przycisku zamykania gadżetu po najechaniu na niego kursorem myszy.
12.png Grafika wciśniętego przycisku zamykania gadżetu.
13.png Grafika przycisku otwierającego ustawienia wtyczki.
14.png Grafika przycisku otwierającego ustawienia wtyczki po najechaniu na niego kursorem myszy.
15.png Grafika wciśniętego przycisku otwierającego ustawienia wtyczki.
16.png Grafika przycisku przełączania w tryb rozszerzony.
17.png Grafika przycisku przełączania w tryb rozszerzony po najechaniu na niego kursorem myszy.
18.png Grafika wciśniętego przycisku przełączania w tryb rozszerzony.
19.png Grafika przycisku przełączania w tryb podstawowy.
20.png Grafika przycisku przełączania w tryb podstawowy po najechaniu na niego kursorem myszy.
21.png Grafika wciśniętego przycisku przełączania w tryb podstawowy.
22.png Grafika obszaru do przesuwania gadżetu.
Border.png Grafika tła i obramowań obszaru zawartości.
Pliki
W folderze skórki znajdują się dwa główne pliki, w których możemy zdefiniować wygląd oraz funkcjonalności gadżetu:

Gadget.html - plik podstawowego wyglądu gadżetu,

GadgetEx.html - plik rozszerzonego wyglądu gadżetu.