Okno główne

Wtyczka daje możliwość wyświetlania panelu w oknie głównym. Za wygląd panelu odpowiada plik Skin.html znajdujący się w folderze skórki.

Wymiary panelu możemy zmienić w pliku theme.ini zmieniając wartości przy kluczach Width i Height. Wysokość panelu nie jest stała i może być zmieniana z poziomu skórki. Odpowiada za to link:

<a href="ChangeHeightValueX"></a>

W miejsce X należy wstawić żądaną wartość wysokości panelu w pikselach. Można również przypisać ID do linku i wywołać jego kliknięcie poprzez skrypt JavaScript.

Ustawiając odpowiednią opcję w ustawieniach wtyczki możemy zmienić położenie panelu w oknie głównym. Może on znajdować się na dole lub u góry okna. Dlatego też możliwe jest dostosowanie wyglądu skórki w zależności od jego położenia. Umożliwiają to następujące divy:

<div id="CLAlignTop" onClick="funkcja1();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja1() po ustawieniu panelu u góry okna.
<div id="CLAlignBottom" onClick="funkcja2();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja2() po ustawieniu panelu na dole okna.

Oba te divy należy umieścić pomiędzy tagami <body></body>. Mogą być one ukryte.