Pogoda
Skórki dla wtyczki Pogoda znajdują się w katalogu:

W Windows XP:
C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\WapSter\AQQ Folder\Profiles\[nazwa_profilu]\Plugins\Pogoda\Face\Skins
lub dla wersji 64-bit:
C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\WapSter\AQQ Folder\Profiles\[nazwa_profilu]\Plugins64\Pogoda\Face\Skins


W Windows Vista/7:
C:\Użytkownicy\[nazwa_użytkownika]\WapSter\AQQ Folder\Profiles\[nazwa_profilu]\Plugins\Pogoda\Face\Skins
lub dla wersji 64-bit:
C:\Użytkownicy\[nazwa_użytkownika]\WapSter\AQQ Folder\Profiles\[nazwa_profilu]\Plugins64\Pogoda\Face\Skins


Każdy katalog odpowiada za osobną skórkę. Pliki odpowiedzialne za wygląd domyślny znajdują się w katalogu Standard. Zawiera on następujące pliki i foldery:

Folder Gadget - zawiera grafiki gadżetu pulpitu,

Folder Graphics - zawiera grafiki skórki,

Folder Script - zawiera pliki ze skryptami JavaScript,

Plik Gadget.css - zawiera style CSS dla gadżetu pulpitu,

Plik Gadget.html - główny plik określający wygląd gadżetu pulpitu,

Plik Preview.html - plik określający wygląd podglądu skórki w ustawieniach wtyczki,

Plik Skin.html - główny plik określający wygląd skórki w oknie głównym,

Plik Style.css - zawiera style CSS dla skórki w oknie głównym,

Plik StormMap.css - plik określający wygląd okna map burzowych,

Plik theme.ini - plik konfiguracyjny


Tworzenie własnej skórki zaczynamy od skopiowania katalogu Standard. Nadajemy mu nazwę naszej skórki. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić jest modyfikacja pliku theme.ini:

[Author]
Nick Nick autora.
AuthorHomePage Strona domowa.
Authormail Adres e-mail autora.
Description Krótki opis skórki wyświetlany w ustawieniach wtyczki.
Publicationdate Data publikacji/aktualizacji.
Version Wersja skórki.
[Theme]
Preview Ścieżka do pliku Preview.html zawierającego dane podglądu skórki.
Name Nazwa skórki.
Width Minimalna szerokość panelu.
Height Wysokość panelu.

Plik konfiguracyjny zawiera dodatkowo sekcje [Gadget] oraz [GadgetExtended], w których możemy zmienić parametry gadżetu pulpitu. Szczegóły dotyczące jego konfiguracji znajdują się tutaj.