Dołączanie do kompozycji
Gotową skórkę możemy dołączyć do naszej kompozycji AQQ, dzięki czemu możliwy będzie jej import z poziomu ustawień wtyczki. Możemy to zrobić w kilku prostych krokach:

Folder naszej skórki umieszczamy w folderze o nazwie Skins, który następnie umieszczamy w folderze Streamer. Hierarchia folderów powinna zatem wyglądać następująco:

Streamer\Skins\[Folder_skórki]

Następnie tak przygotowany folder Streamer pakujemy do archiwum *.zip. Zaleca się, aby nazwa archiwum była taka sama jak naszej skórki.


W głównym katalogu kompozycji AQQ tworzymy folder o nazwie Streamer i umieszczamy w nim spakowane wcześniej archiwum *.zip. Dodatkowo tworzymy w nim tekstowy plik konfiguracyjny o nazwie ImportInfo.ini.


W pliku ImportInfo.ini umieszczamy następujące wpisy:


[0]
SkinName Nazwa skórki.
CompatibleCompostition Nazwa kompatybilnej kompozycji AQQ.
SkinAuthor Nick autora skórki.
SkinDescription Krótki opis skórki.
Version Wersja skórki.
PublickationData Data publikacji/aktualizacji.
SkinArchiveName Nazwa archiwum *.zip ze spakowaną skórką.

W kompozycji możemy umieścić więcej niż jedną skórkę dla wtyczki. Każde archiwum należy przygotować według powyższych kroków, a w pliku ImportInfo.ini dodać sekcję z kolejnym numerem. Dane pierwszej skórki będą konfigurowane w sekcji [0], drugiej w [1] itd.