Ikony
Ikony dla skórek oraz ustawień wtyczki pobierane są z folderu Icons. W przypadku braku ikon będą one pobierane z domyślnej skórki znajdującej się w folderze wtyczki. Lista ikon znajduje się poniżej. Ikony niewymienione na liście nie są we wtyczce używane.

01.png Ikona odtwarzania.
02.png Ikona odtwarzania po najechaniu na nią kursorem myszy (w ustawieniach).
03.png Ikona pauzy.
04.png Ikona pauzy po najechaniu na nią kursorem myszy (w ustawieniach).
05.png Ikona stop.
06.png Ikona stop po najechaniu na nią kursorem myszy (w ustawieniach).
07.png Ikona nagrywania stacji.
08.png Aktywna ikona nagrywania stacji.
09.png Ikona następnej stacji.
10.png Ikona następnej stacji po najechaniu na nią kursorem myszy (w ustawieniach).
11.png Ikona poprzedniej stacji.
12.png Ikona poprzedniej stacji po najechaniu na nią kursorem myszy (w ustawieniach).
13.png Ikona nagrywania stacji po najechaniu na nią kursorem myszy (w ustawieniach).
14.png Aktywna ikona nagrywania stacji po najechaniu na nią kursorem myszy (w ustawieniach).
20.png Ikona playlist w menu kontekstowym.
21.png Ikona stacji radiowych w menu kontekstowym oraz na liście stacji w ustawieniach wtyczki.
22.png Ikona listy ostatnio odtwarzanych stacji w ustawieniach wtyczki.
23.png Ikona listy ulubionych stacji (w ustawieniach wtyczki).
25.png Status stacji - nie jest odtwarzana.
26.png Status stacji - odtwarzanie.
27.png Status stacji - błąd połączenia.
29.png Ikona czyszczenia listy ostatnio odtwarzanych stacji.
32.png Status stacji - nagrywanie.
35.png
36.png
37.png
Ikony poziomów głośności.
39.png Ikona wyciszenia dźwięków.
41.png Ikona aktualnego poziomu głośności w menu kontekstowym.
50.png Ikona otwierania folderu skórki (w ustawieniach wtyczki).
51.png Ikona "Wybierz folder" (w ustawieniach wtyczki).
52.png Ikona pomocy w ustawieniach wtyczki.
53.png Ikona wczytania skórki/przeładowania opcji w ustawieniach wtyczki.
54.png Ikona usuwania stacji/skórki w ustawieniach wtyczki.
55.png Ikona przeładowania skórki (w ustawieniach wtyczki).
56.png Ikona dodawania nowej stacji i importu skórek z kompozycji (w ustawieniach wtyczki).
60.png Ikona aktualnie wybranej stacji radiowej w menu kontekstowym oraz na liście stacji w ustawieniach wtyczki.