Funkcjonalność
W skórce możemy wywołać różne funkcje za pomocą linków. Przykład:

<a href="tuner:play">Odtwarzaj</a>

Kliknięcie w link rozpoczyna odtwarzanie stacji radiowej. Poniżej znajduje się lista dostępnych linków:

tuner:play Rozpoczyna odtwarzanie stacji radiowej.
tuner:pause Wstrzymuje/wznawia odtwarzanie stacji radiowej.
tuner:stop Zatrzymuje odtwarzanie i nagrywanie stacji radiowej.
tuner:record Rozpoczyna/zatrzymuje nagrywanie stacji radiowej.
tuner:mute Ustawia poziom dźwięku na 0 lub przywraca poprzedni poziom dźwięku, jeśli jest on wyciszony.
tuner:setvolume:X Ustawia wartość głośności. Za X należy wstawić żądaną wartość pomnożoną przez 100 (przykładowo dla głośności 20% należy wstawić 2000).
tuner:playingtime Wpisuje w diva o ID playingtime aktualny czas odtwarzania stacji.
tuner:playlistshow:X:Y Wyświetla menu kontekstowe listy stacji w ustawionym miejscu w oknie.
X - odległość menu od lewej krawędzi okna,
Y - odległość menu od górnej krawędzi okna.
defaultbrowser:X Otwiera link w domyślnej przeglądarce. Za X należy wstawić adres URL strony.
Wirtualne kliknięcia
Dostępna jest również możliwość wywołania funkcji JavaScript po pewnych zdarzeniach. Funkcja JS jest wywoływana po wirtualnym kliknięciu diva, do którego jest przypisana. Poniżej znajduje się lista dostępnych divów oraz zdarzeń dla wirtualnych kliknięć:

<div id="playing" onClick="funkcja1();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja1() po rozpoczęciu odtwarzania stacji radiowej.
<div id="pauseplaying" onClick="funkcja2();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja2() po wstrzymaniu odtwarzania stacji radiowej.
<div id="notplaying" onClick="funkcja3();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja3() po zatrzymaniu odtwarzania.
<div id="startRecording" onClick="funkcja4();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja4() po rozpoczęciu nagrywania stacji radiowej.
<div id="stopRecording" onClick="funkcja5();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja5() po zatrzymaniu nagrywania.
<div id="muteon" onClick="funkcja6();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja6() po wyciszeniu dźwięków.
<div id="muteoff" onClick="funkcja7();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja7() po wyłączeniu wyciszenia dźwięków.
<div id="getvolume" onClick="funkcja8();"></div>
Uruchamia funkcję funkcja8() po zmianie głośności.
Elementy specjalne
Niektóre divy lub spany w skórce po nadaniu im odpowiedniego ID mogą wyświetlać dane przypisane przez wtyczkę. Przykład:

<span id="title"></span>

Wtyczka wpisuje RDS aktualnie odgrywanej stacji radiowej w element o ID title. Poniżej znajduje się lista dostępnych ID elementów wraz z informacjami, które są w nie wpisywane:

playingtime Czas odtwarzania stacji.
setvolume Wartość głośności.
Uwaga! Wartość jest podawana w zakresie 0 - 10000.
title Nazwa stacji/tytuł aktualnie odgrywanego utworu.
webalign Wartość odpowiadająca położeniu panelu skórki w oknie.
0 - panel ustawiony u góry okna,
1 - panel ustawiony na dole okna.