Panele
Wtyczka daje możliwość wyświetlania osobnych paneli w oknie głównym i rozmowy. Poniżej znajduje się opis każdego z nich.
Okno główne

Za wygląd panelu w oknie głównym odpowiada plik skin.html znajdujący się w folderze skórki.

Wysokość panelu możemy ustawić w pliku skin.ini zmieniając wartość przy kluczu Height.
Okno rozmowy

Za wygląd panelu w oknie rozmowy odpowiada plik skinMsg.html znajdujący się w folderze skórki.

Wysokość panelu możemy ustawić w pliku skin.ini zmieniając wartość przy kluczu MsgHeight.
Zmiana wysokości paneli
Wysokość paneli nie jest stała i może być zmieniana z poziomu skórki. Odpowiada za to link:

<a href="ChangeHeightValueX"></a>

Link należy umieścić pomiędzy tagami <body></body> w pliku skin.html dla okna głównego, a dla okna rozmowy w pliku skinMsg.html. W miejsce X należy wstawić żądaną wartość wysokości panelu w pikselach. Można również przypisać ID do linku i wywołać jego kliknięcie poprzez skrypt JavaScript.
Położenie paneli
Ustawiając odpowiednią opcję w ustawieniach wtyczki możemy zmienić położenie paneli w oknach. Mogą one znajdować się na dole lub u góry okien. Dlatego też możliwe jest dostosowanie wyglądu skórek w zależności od ich położenia. Umożliwiają to następujące divy:

<div id="webalign"></div> - w oknie głównym
<div id="msgwebalign"></div> - w oknie rozmowy

W te divy wtyczka wpisuje cyfrę:

0 - dla panelu ustawionego u góry okna,

1 - dla panelu ustawionego na dole okna.


Po wpisaniu cyfry w powyższego diva następuje wywołanie funkcji przypisanej do diva:

<div id="webalignchange" onClick="funkcja1();"></div> - dla okna głównego
<div id="msgwebalignchange" onClick="funkcja2();"></div> - dla okna rozmowy

W powyższym przykładzie zostanie wywołana funkcja1(), w której pobierając wartość diva webalign możemy dostosować wygląd panelu.
Oba te divy należy umieścić pomiędzy tagami <body></body>. Mogą być one ukryte.