AQQ Streamer
Skórki dla wtyczki AQQ Streamer znajdują się w katalogu:

W Windows XP:
C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\WapSter\AQQ Folder\Profiles\[nazwa_profilu]\Plugins\Streamer\Skins
lub dla wersji 64-bit:
C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\WapSter\AQQ Folder\Profiles\[nazwa_profilu]\Plugins64\Streamer\Skins


W Windows Vista/7:
C:\Użytkownicy\[nazwa_użytkownika]\WapSter\AQQ Folder\Profiles\[nazwa_profilu]\Plugins\Streamer\Skins
lub dla wersji 64-bit:
C:\Użytkownicy\[nazwa_użytkownika]\WapSter\AQQ Folder\Profiles\[nazwa_profilu]\Plugins64\Streamer\Skins


Każdy katalog odpowiada za osobną skórkę. Pliki odpowiedzialne za wygląd domyślny znajdują się w katalogu Standard. Zawiera on następujące pliki i foldery:

Folder Graphics - zawiera grafiki skórki,

Folder Icons - zawiera ikony skórki,

Folder Script - zawiera pliki ze skryptami JavaScript,

Plik main.css - zawiera style CSS dla skórki w oknie głównym,

Plik msg.css - zawiera style CSS dla skórki w oknie rozmowy,

Plik msgSkin.html - główny plik określający wygląd skórki w oknie rozmowy,

Plik Preview.html - plik określający wygląd podglądu skórki w ustawieniach wtyczki,

Plik skin.html - główny plik określający wygląd skórki w oknie głównym,

Plik skin.ini - plik konfiguracyjny


Tworzenie własnej skórki zaczynamy od skopiowania katalogu Standard. Nadajemy mu nazwę naszej skórki. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić jest modyfikacja pliku skin.ini:

[Author]
Nick Nick autora.
WWW Strona domowa.
JID Jabber ID autora.
[Setting]
Height Wysokość obszaru skórki w oknie głównym.
MsgHeight Wysokość obszaru skórki w oknie rozmowy.
Name Nazwa skórki.
CompatibleName Nazwa kompozycji AQQ, która jest kompatybilna ze skórką. Podając nazwę kompozycji wtyczka może (po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w ustawieniach) automatycznie zmieniać skórkę wraz ze zmianą kompozycji AQQ.
Publicationdate Data publikacji/aktualizacji.
Version Wersja skórki.
Description Krótki opis skórki wyświetlany w ustawieniach wtyczki.