Dźwięki
Pliki dźwięków znajdują się w folderze Sound. W AQQ obsługiwane są dźwięki w formacie *.mp3 oraz *.wav, a ich lista znajduje się poniżej:

Attention.mp3 Zwrócenie uwagi rozmówcy w oknie rozmowy.
Auth.mp3 Okno autoryzacji.
CallEnd.mp3 Zakończona rozmowa głosowa.
CallIn.mp3 Przychodząca rozmowa głosowa.
ChatIn.mp3 Przychodząca wiadomość w pokoju rozmów.
ChatOut.mp3 Wychodząca wiadomość w pokoju rozmów.
Click.mp3 Kliknięcie przycisku myszki.
CloseHelp.mp3 Zamknięcie pomocy.
First.mp3 Pierwsza przychodząca wiadomość.
Help.mp3 Pomoc.
In.mp3 Przychodząca wiadomość.
InfoBox.mp3 Okno powiadomień.
Lock.mp3 Zabezpieczenie.
News.mp3 Nowe powiadomienia.
Out.mp3 Wychodząca wiadomość.
Points.mp3 Awans na wyższy poziom doświadczenia.
Status.mp3 Zmiana statusu.
Transfer.mp3 Nowy transfer pliku.
TransferDone.mp3 Zakończony transfer pliku.